Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Đà Lạt

Tại Sao Chúa Chọn Con?

16-05-2022

TẠI SAO CHÚA CHỌN CON (MỪNG ‘NĂM LINH MỤC’) (Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)   Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Cha Thánh Gioan Baotixita Maria Vianney qua đời (1859-2009), vào ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (19/6/2009), Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI đã long trọng tuyên bố khai mạc NĂM LINH M