Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XIV - Thường Niên. Phát lúc 17g15 ngày Thứ Bảy 02/7/2022

Đây là Kênh YouTube chính thức của Giáo Phận Đà Lạt. Kênh YouTube: Giáo Phận Đà Lạt nhằm truyền hình trực tuyến Thánh Lễ chiều Thứ Bẩy hàng tuần, tại Nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g15; Đồng thời để chia sẻ các sinh hoạt trong Giáo phận.

02-07-2022

Xem thêm

1 2