Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Bài Của ĐC Đaminh Trong Đêm Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Dalat

17-07-2022

Phụng vụ Lời Chúa của Đại Lễ Vọng Phục Sinh hôm nay đọc nhiều bài hơn, cốt để công bố thật phong phú những kỳ công tốt lành Thiên Chúa đã làm cho chúng ta

Bài Giảng Lễ Dầu Của ĐC Đaminh

17-07-2022

rong Sách Lễ Rôma, ở Thánh lễ làm phép Dầu, “những lưu ý mục vụ cần biết trước” nhấn mạnh hai việc đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay

Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Làm Phép Đền Nữ Vương Các ThánhTử Đạo VN Tại Gx Kala

17-07-2022

Chỉ có Tình Yêu mới đáng tin cậy”, đó là khẳng định của ĐHY Von Balthasar qua tựa đề một cuốn sách của ngài. Và nếu “chỉ có Tình Yêu mới đáng tin cậy”

1 2 3 4 5 6