Đại chủng viện và các Dòng tu

Đại chủng viện và các Dòng tu

Đại chủng viện và các Dòng tu

Đại chủng viện và các Dòng tu

Đại chủng viện và các Dòng tu

Nhớ Về Chủng Viện Minh Hòa

17-07-2022

Nhân mở trang web của Giáo phận Đà Lạt, biết được hôm nay đã khánh thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận, tự nhiên trong lòng thấy lâng lâng một niềm vui và cũng trào dâng nỗi nhớ nhung