ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

18-07-2022

 TIỂU SỬ ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

- 14.09.1944:  sinh tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), thuộc giáo phận Hưng Hóa.

- 1956-1963:  tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Bùi Chu), Sài Gòn.

- 1963:  gia nhập giáo phận Cần Thơ.

- 1963-1971:  tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt (Khoá 6).

- 18.12.1971:  thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

- 1972-1975:  phục vụ tại Tiểu chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ.

- 1975-1976:  quản nhiệm họ đạo Ba Rinh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

- 1976-2003:  phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ

- 1990-1995:  kiêm nhiệm họ đạo Cái Răng.

- 2000:  tu nghiệp tại Manila, Philippines.

- 05.08.2003:  ĐTC Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Hưng Hóa.

- 01.10.2003:  thụ phong Giám mục tại Sơn Tây.

- 01.03.2011:  được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Đà Lạt

- 14.09.2019: ĐTC Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục chính tòa Giáo phận Đalat; hưu dưỡng tại nhà Hưu Dưỡng Giáo Sĩ Giáo Phận, gx Tân Thanh, Bảo Lôc


TIN TIÊU ĐIỂM