ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

28-04-2022

 • Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường Với ĐC Jean Cassaigne - (Tài liệu của TGP Sàigòn - TPHCM).pdf
 • Giáo Xứ Chánh Tòa Đàlạt Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Đức Cha Cố Jean Cassaigne
 • Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne – 40 Năm tại Trại Phong Di-Linh - (31/10/1973 – 2013)
 • Lễ Giỗ Đức Cha Cố Jean Cassaigne, lần thứ 34
 • Đức Cha Cassaigne và 80 Năm Truyền Giáo Cho Người Dân Tộc (Lễ Giỗ 33)
 • Vị Tông đồ của “Bác ái và Yêu thương”
 • (Giuse Bùi Văn Tường)
 • Vài Ghi Nhận Về Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32
 • Hình Ảnh Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 32 (31-10-2005)
 • Lễ Giỗ Đức Cha Gioan Cassaigne lần thứ 31 (31-10-2004)
 • Hình Ảnh Về Cuộc Đời Truyền Giáo Của Đức Cha Gioan Cassaigne
 • Tình Yêu và Bác Ái
 • Phục Vụ Anh Chị Em Phong Cùi: Ơn Gọi Ðặc Biệt Của Giáo Phận Ðàlạt
 • " Lạc Quan Trên Miền Thượng "
 • " Ông Cố " Giám Mục Cùi, Ðức Cha Jean Cassaigne
 • Ðức Cha Jean Cassaigne: Vị Giám Mục Của Người Cùi

Tệp đính kèm:

TIN TIÊU ĐIỂM