Giám mục giáo phận

Giám mục giáo phận

Giám mục giáo phận

Giám mục giáo phận

Giám mục giáo phận

Bài Của ĐC Đaminh Trong Đêm Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Dalat

17-07-2022

Phụng vụ Lời Chúa của Đại Lễ Vọng Phục Sinh hôm nay đọc nhiều bài hơn, cốt để công bố thật phong phú những kỳ công tốt lành Thiên Chúa đã làm cho chúng ta

Bài Giảng Lễ Dầu Của ĐC Đaminh

17-07-2022

rong Sách Lễ Rôma, ở Thánh lễ làm phép Dầu, “những lưu ý mục vụ cần biết trước” nhấn mạnh hai việc đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay

Bài Giảng Của ĐC Đaminh Trong Thánh Lễ Làm Phép Đền Nữ Vương Các ThánhTử Đạo VN Tại Gx Kala

17-07-2022

Chỉ có Tình Yêu mới đáng tin cậy”, đó là khẳng định của ĐHY Von Balthasar qua tựa đề một cuốn sách của ngài. Và nếu “chỉ có Tình Yêu mới đáng tin cậy”

Bài Giảng Của ĐC Đaminh Ngày Lễ Thánh Giuse Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục

17-07-2022

Hôm nay Phụng vụ mừng lễ “Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria”, và cống hiến cho chúng ta ba bài đọc trích trong 2 Sm 7, Rm 4, và Mt 1

Lễ Nâng Lên Giáo Xứ, Gx Hiệp Phát Và Bổ Nhiệm Cha Mathêu Nguyễn Văn HiệpQuản Xứ Tiên Khởi

17-07-2022

Bài Phúc Âm Mc 2 hôm nay thật quí hóa, như một clip phim ngắn cho phép chúng ta chiêm ngắm một Đức Giêsu gần gũi, bình dân, có lòng nhân, và quả là Đấng cứu độ đầy lòng thương xót mà con người cần đến

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Bài Giảng Nghi Thức Nhậm Giáo Sở Hòa Bắc CủaCha Octave Me Bla Duon

17-07-2022

Hôm nay chúng ta cử hành Nghi thức nhậm Giáo sở của Cha Octave Me Bla Duon, dưới bóng rất thân thương của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Bài Giảng Lễ Nhậm Gx Lộ Đức Của Cha Giuse Phạm Sơn Lâm

17-07-2022

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ. Hai bài đọc của ngày thứ năm sau lễ Hiển Linh trích thư I Ga 4 và bài Phúc Âm Luca 4 đề cập đến mầu nhiệm rất nền tảng trong các mầu nhiệm Mân Côi và soi sáng cho định hướng mục vụ của cha Tân quản xứ Giuse hôm nay theo đường lối Mân Côi

Bài Giảng Lễ Nhậm Xứ Lạc Nghiệp Của Cha Giuse Lê Anh Tuấn

17-07-2022

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, Bổn mạng giáo xứ. Các bài đọc rất thích hợp để soi sáng người tín hữu biết cách sống trong Nước Chúa, đồng thời cũng định hướng cho cha Tân quản xứ Giuse ngay từ giây phút đầu tiên nhậm xứ biết thế nào là phục vụ theo tinh thần Vua Giêsu

Lễ Hiển Linh: Bài Giảng Lễ Nhậm Xứ Thạnh Mỹ Cha Gioan Nguyễn Trọng Thành

17-07-2022

Chúng ta mới lắng nghe ba bài đọc: Is 60,1-6; Ep 3,2-6; Mt 2,1-12. Mẫu số chung, cũng là chủ đề chung xuyên suốt cả ba bài đọc, đó là dân ngoại ở phương xa cũng được Thiên Chúa chiếu cố, dọi chiếu ánh sáng cứu độ của Ngài

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ - Dòng MTG Dalat Gx. Thanh Bình Làm Phép NhàNguyện Và Tu Viện

17-07-2022

Đức tin của chúng ta là đức tin gì nhỉ? Thưa là đức tin phục sinh. Đức tin phục sinh ấy tựa vào đâu? Vào lời chứng của các tông đồ

Lễ Thánh Gia - Gx Tùng Lâm Mừn Kỷ Niệm Hôn Phối 25-35-60 Năm Và ThượngThọ Các Cụ

17-07-2022

Trong chúa nhật thứ nhất ngay sau lễ Giáng Sinh, Phụng vụ cử hành lễ Thánh gia Nazaret, tức gia đình Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. So với gia đình chúng ta, Thánh Gia Nazaret có nét giống, mà cũng có nét khác.

Lễ Nhậm Xứ Giáo Xứ Xà Lùng Của Cha Giuse Phan Thế Vũ

17-07-2022

Chúng ta mới lắng nghe hai bài đọc của ngày thứ sáu trong tuần Bát nhật Giáng Sinh: bài đọc 1 trích trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ 2,12-17, và bài Phúc Âm trích trong Lc 2,36-40

1 2