Giám mục tiền nhiệm

Giám mục tiền nhiệm

Giám mục tiền nhiệm

Giám mục tiền nhiệm

Giám mục tiền nhiệm

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

28-04-2022

ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE - TÔNG ĐỒ NGƯỜI CÙI TẠI VIỆT NAM

ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN

17-07-2022

TIỂU SỬ ÐỨC CHA CỐ SIMON HÒA NGUYỄN VĂN HIỀN GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN ÐÀLẠT. Khẩu hiệu: "CHÚNG TÔI RAO GIẢNG CHÚA GIÊSU CHỊU ÐÓNG ÐINH"

ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM

17-07-2022

TIỂU SỬ ÐỨC CHA BARTÔLÔMÊÔ NGUYỄN SƠN LÂM: Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa : 1994 - 2003, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Dalat : 1975 - 1994

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

17-07-2022

Người là chủng sinh đầu tiên của giáo xứ, đã theo học lớp đầu tiên tại Giáo hoàng học viện Piô X năm 1958, và cũng là người con đầu tiên của giáo xứ đã được Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền truyền chức linh mục cũng tại Nhà Thờ Giáo Xứ, ngày 21-12-1967.

ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG

18-07-2022

14.09.1944: sinh tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), thuộc giáo phận Hưng Hóa. 14.09.1944: sinh tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây (nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), thuộc giáo phận Hưng Hóa.

TIN TIÊU ĐIỂM