Lịch sử giáo phận

Lịch sử giáo phận

Lịch sử giáo phận

Lịch sử giáo phận

Lịch sử giáo phận

NIÊN GIÁM GIÁO PHẬN ĐALẠT

06-05-2022

NIÊN GIÁM GIÁO PHẬN ĐALẠT

GIÁO PHẬN ÐÀLẠT

28-04-2022

Năm 1920, Giáo xứ Ðàlạt được thành lập. Năm 1927, có thêm Giáo xứ Djiring do Cha Jean Cassaigne coi sóc. Cũng từ năm này, nhiều người công giáo từ miền Trung và miền Bắc đến lập nghiệp trên vùng cao nguyên này, nhất là đợt di cư năm 1954 - 1955 khiến số giáo dân tăng vọt và nhiều xứ đạo hình thành

Sứ mệnh truyền giáo

26-05-2022

"Thần linh của Chúa ở trên Tôi, vì Ngài đã xức dầu cho Tôi để mang tin mừng cho người nghèo khó" (Lk.4:18). Giáo huấn, đời sống và sứ mệnh của Chúa Kitô thật sự liên quan đến thành phần khổ cực; thế nên chúng ta cũng không còn cách chọn lựa nào khác.

Bản đồ giáo phận Đà Lạt

26-05-2022

Bản đồ giáo phận Đàlạt