Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Linh mục đoàn

Cảm Nghiệm Về Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Giáo Phận Và Khánh ThànhTrung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

17-07-2022

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Giáo phận và Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt sáng nay thứ bảy 27.11.2010 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, nguyên Giám Mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự

Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ - Giáo Phận Đà lạt

06-05-2022

Trong tinh thần Hiệp Thông - Mầu Nhiệm - Sứ Vụ. Hôm nay, ngày 27-11-2010 Giáo Phận Đà Lạt đã long trọng cử hành Thánh Lễ khánh thành Trung Tâm Mục Vụ

Lời Cám Ơn Của Tổng Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân Trong Thánh Lễ KhánhThành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

17-07-2022

Chúng con vừa được cùng với Đức Tổng dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho Giáo phận Đàlạt, từ khi còn là giáo điểm truyền giáo cho đến ngày nay.

Sẵn Sàng Cho Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

06-05-2022

Sáng 27/11 Đức Tổng giám mục Phero Nguyễn Văn Nhơn sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm GIáo phận Đà Lạt và làm phép khánh thành Trung tâm mục vụ giáo phận.

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành Hình chụp ngày 17-11-2010

06-05-2022

Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành: Hình chụp ngày 17-11-2010

Mừng Kim Khánh Giáo phận Đà Lạt Khánh Thành Trung tâm Mục Vụ

06-05-2022

Sáng thứ bảy 27/11/2010 Giáo phận Đà Lạt long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh giáo phận và khánh thành Trung tâm Mục vụ (trong khuôn viên Chủng Viện Minh Hòa trước đây)

Giới thiệu Logo Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đalạt

06-05-2022

Logo mang hình dáng tròn, thể hiện đường nét chính ngôi nhà nguyện, đây cũng là tâm điểm (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) được đặt thẳng trục chính trong vòng tròn

Trung tâm Mục Vụ Giáo Phận: SẴN SÀNG CHO LỄ KHÁNH THÀNH

06-05-2022

Theo kế hoạch ngày 27.11.2010 Giáo phận sẽ khánh thành Trung tâm mục vụ giáo phận. Được khởi công vào tháng 8.2009, đến nay sau 15 tháng các hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thành

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

06-05-2022

Hình Ảnh Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt

Công Trình Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đàlạt

06-05-2022

Trong một lần trở lại Chủng viện (Đại Chủng Viện Minh Hòa Đàlạt), nhìn lên ngọn đồi mà trước 1975 vốn là các sân banh của Tiểu Chủng viện Á Thánh Simon Hòa Đàlạt, tôi thấy những khối nhà đã bắt đầu thành hình

Đức Cha Phêrô thăm công trình Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đalạt

06-05-2022

Sáng 30.4.2010, sau khi dâng Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Mẫu, Đức cha Phêrô đã đến thăm công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo Phận.

Tin Về Diễn Tiến Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

06-05-2022

Ngày 12/08/2009 Giáo phận Đàlạt cử hành Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận (TTMV). Liền sau đó, Giáo phận đã xúc tiến ngay việc xây dựng với hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010.

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

06-05-2022

rong tâm tình hiệp thông với gia đình Giáo Phận nhân ngày cử hành Thánh Lễ Khởi Công xây dựng Trung Tâm Mục Vụ, thứ Tư 12/8/2009, tại 51 Vạn Kiếp, phường 8 Đalạt (bên cạnh Chủng Viện Minh Hòa), nếu được, xin Quý Cha và Quý Cộng Đoàn cùng dâng Thánh Lễ

Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận về Lễ Đặt Viên Đá Xây Trung Tâm Mục VụGiáo Phận

06-05-2022

Tâm tình đầu tiên của tôi xin được gửi đến Quý Cha, và qua Quý Cha, đến các Cộng đoàn Tu sĩ, Chủng sinh và các Cộng đoàn giáo xứ là lòng biết ơn chân thành

Thư xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận

06-05-2022

Thư xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận