Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Cùng Hợp Chung TrongMột Thánh Lễ Khởi Công Trung Tâm Mục Vụ

06-05-2022

TOÀ GIÁM MỤC ĐÀLẠT

9 Nguyễn Thái Học

Thành Phố Đalạt – Lâm Đồng

 

Kính thưa Quý Cha, Qúy Cộng Đoàn,

 

Trong tâm tình hiệp thông với gia đình Giáo Phận nhân ngày cử hành Thánh Lễ Khởi Công xây dựng Trung Tâm Mục Vụ, thứ Tư 12/8/2009, tại 51 Vạn Kiếp, phường 8 Đalạt (bên cạnh Chủng Viện Minh Hòa), nếu được, xin Quý Cha và Quý Cộng Đoàn cùng dâng Thánh Lễ:

 

Cầu cho Hội Thánh Địa Phương (sách Lễ Roma trang 896)

-         Bài đọc I: Is 2,1-5 (sách Bài Đọc ngoại lịch 277, số 1)

-         Bài đọc II: Ep 4,11-16 (sách Bài Đọc ngọai lịch trang 259. số 1)

-         Tin Mừng: Ga 17,11b. 17-23 (sách Bài Đọc ngoại lịch trang 260, số 2)

 

Đây cũng là bản văn và các bài đọc Thánh Kinh được dùng trong Thánh Lễ tại Trung Tâm.  Cả gia đình Giáo Phận thân yêu chúng ta cùng hiệp thông trong một lời cầu nguyện, để nài xin Chúa cho “Hội Thánh được hợp nhất và bình an theo Thánh Ý Chúa” và xin phúc lành của Chúa cho các ân nhân xa gần, cùng gìn giữ công trình xây dựng được tốt đẹp.

Xin chân thành cám ơn Quý Cha và anh chị em.

 

Thân ái

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám Mục Giáo Phận  Đàlạt

 

 


Tệp đính kèm:

TIN TIÊU ĐIỂM