ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

17-07-2022

TIỂU SỬ ÐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

Khẩu hiệu: "NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN" (Ga 3,30)

Sinh tại Dalat    
Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn    
Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng HV    
Thụ phong Linh Mục tại Dalat    
Giáo sư Tiểu chủng viện Dalat    
Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Dalat    
Cha xứ Chính Tòa    
Tổng Ðại Diện Giáo Phận    
Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục    
Thụ phong Giám mục tại Dalat    
Giám mục phó giáo phận    
Giám Mục giáo phận Dalat    
Được ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm TGM Phó TGP Hà Nội với quyền kế vị    
Nhậm chức Phó TGM Hà Nội    
Tổng Giám Mục TGP Hà Nội    
Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm Hồng Y  
01-04-1938
01-04-1938
26-10-1949
1958-1968
21-12-1967
1968-1972
1972-1975
01-04-1975
10-09-1975
19-10-1991
03-12-1991
1991-1994
23-3-1994
22-4-2010
7-5-2010
13-5-2010
4-1-2015

 

Trong quyển rửa tội số I của Giáo Xứ, tại số thứ tự 537, ngày 12-4-1938 có ghi: “Petrus Nguyễn Văn Nhơn, sinh ngày 01-4-1938 đã lãnh nhận bí tích rửa tội tại nhà thờ Thánh Nicôla, Dalat”. Thật vậy, Ðức Giám Mục đương kim Giáo Phận, vị chủ chăn thứ ba của Giáo Phận – kế nhiệm Đức cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền (+ Đàlạt 05/9/1973) và Đức cha cố Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (+ Thanh Hóa 09/6/2003) – đã sinh ra tại một ngôi nhà kế cận Nhà Thờ Giáo Xứ, rồi lớn lên, rước lễ vỡ lòng, chịu phép thêm sức, học trò giúp lễ, để rồi được Giáo xứ yêu thương, tin tưởng gửi vào chủng viện Sàigòn năm 1949.

ĐC Simon Hoà
Nguyễn văn Hiền

ĐC Bathôlômêô
Nguyễn Sơn Lâm

Người là chủng sinh đầu tiên của giáo xứ, đã theo học lớp đầu tiên tại Giáo hoàng học viện Piô X năm 1958, và cũng là người con đầu tiên của giáo xứ đã được Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền truyền chức linh mục cũng tại Nhà Thờ Giáo Xứ, ngày 21-12-1967.

 Ra trường Giáo hoàng học viện Piô X, tháng 7/1968, cha được cử về làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa, rồi khi cơ sở Đại chủng viện Minh Hòa hoàn thành vào đầu năm 1972, cha được bổ nhiệm làm Giám đốc cho đến 01/4/1975 thì Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, bổ nhiệm làm cha xứ Nhà Thờ Chính Tòa, kiêm Tổng Ðại Diện Giáo Phận (10-9-1975).

Ngày 19/10/1991 được Đức cố Giáo hoàng đáng kính Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo Phận Đàlạt. Đức Tân Giám mục chọn khẩu hiệu “Illum oportet crescere – Người phải lớn lên” (Ga 3,30). Thánh lễ tấn phong Giám Mục do Đức cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm chủ phong cùng hai vị phụ phong là Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi (Phan Thiết) và Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Nha Trang), với đông đảo các Giám mục Việt Nam hiện diện, đã được cử hành trọng thể ngày thứ ba 03-12-1991 tại Dalat, nhằm lễ kính thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các xứ truyền giáo.

Ngày 23/3/1994, Tòa Thánh công bố việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm làm Giám mục giáo phận Thanh Hóa, và Đức cha phó kế nhiệm tại Giáo phận Đàlạt. Đức cha Barthôlômêô còn ở lại với Giáo Phận Đàlạt cho đến trung tuần tháng 6/1994 thì lên đường ra Thanh Hóa nhận Giáo Phận mới ngày 24/6/1994.

Ngày 22/4/2010, Văn phòng báo chí Tòa Thánh công bố : “Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện là Giám mục Đàlạt, làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội”. Cùng với Gia Đình Giáo Phận, Đức cha cử hành lễ tạ ơn vào ngày thứ ba 04/5/2010. Ngày 06/5/2010 Đức cha từ giã Giáo phận lên đường đến nhiệm sở mới và hôm sau, thứ sáu 07/5/2010 ngài ra mắt Tổng Giáo phận Hà Nội trong thánh lễ long trọng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Ngày 13/5/2010 Đức Tổng giám mục phó Phêrô chính thức kế nhiệm Tổng Giáo Phận Hà Nội khi Đức Thánh Cha chấp thuận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngày 29/6/2010 được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trao dây Pallium cùng với 37 Tổng giám mục chính tòa tại Đền thờ Thánh Phêrô, Rôma.

Lịch Sử Giáo Phận Đàlạt


TIN TIÊU ĐIỂM