Linh mục đương nhiệm

Linh mục đương nhiệm

Linh mục đương nhiệm

Linh mục đương nhiệm

Linh mục đương nhiệm

Danh sách linh mục giáo phận Đà Lạt

25-07-2022

Danh sách linh mục giáo phận Đà Lạt

Đức Cha Đaminh Truyền Chức Linh Mục Cho 4 Phó Tế Và Bổ Nhiệm Linh Mục Tổng Đại Diện

04-05-2022

Sáng thứ bảy 23.11 tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục giáo phận chủ tế thánh lễ tạ ơn kết thúc Tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận và truyền chức Linh mục cho 4 thầy phó tế.

Đức Cha Đaminh

06-05-2022