Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

Chúa Nhật 3, Thường NIên, Năm A

11-01-2023

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói:
“Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”
(Mt 4, 17)

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3)

“Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.

Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14

Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).

Xướng:

1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Đáp.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người. - Đáp.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17

“Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: “Tôi, tôi thuộc về Phaolô; - “Tôi về phe Apollô”; - “Còn tôi, tôi về phe Kêpha”; - “Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô”. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không.

Đó là lời Chúa.

 

Tin mừng: Mt 4, 12-23

12 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa.

13 Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

15 “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang!

16 Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

17 Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

18 Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ.

19 Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”.

20 Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người.

21 Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông.

22 Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

23 Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài kêu gọi con người canh tân để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.

Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.

Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo, đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.

Ghi nhớ: “Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”.

 

Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ.)

Câu chuyện

Từ ngày 15/1/2011, toàn thể cộng đoàn Dòng Lm Thánh Tâm chúng tôi đến Manila, Phi Luật Tân để tham dự và chia sẻ niềm vui với hai người anh em Gioan Baotixita và Giuse lãnh tác vụ Lm vào sáng 19 tháng 1. Thánh chức được trao ban cho thầy qua sự đặt tay của Đức Cha Antonio Tobias giám mục địa phận Novaliches. Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức Giám mục gợi mở về ý nghĩa của việc phong chức: Chúng ta thánh hiến các người anh em để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội…

Khi cha bề trên gọi tên tân chức, các thầy sốt sắng thưa có mặt như là lời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa trong sứ mạng mới: Thiên chức người môn đệ Lm Chúa Kitô. Các tân chức đáp trả lời mời gọi, gợi trong tôi hình ảnh tiếng mời gọi của Chúa Giêsu đến với các môn đệ...

Suy niệm

Đức Kitô là hiện thân của ánh sáng tình yêu Thiên Chúa đến với thế gian như Giacria tóm gọn bằng lời tiên tri:

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
Cho Vầng Đông từ chốn cao vời đến viếng thăm ta. (Lc 1, 78).

Chúa Kitô, Đấng mang và ban ánh sáng cứu độ, Ngài gọi các môn đệ “Các anh hãy theo Thầy” (Mt 4, 19) một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

Lời mời gọi đến với Anrê và Simon, “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 20). Với Giacôbê và Gioan: “Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 22).

Thật thế, người theo Chúa bỏ lại cái an toàn êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên nghề nghiệp trong khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới như Giacôbê và Gioan, chấp nhận ra khơi, là chấp nhận dấn thân bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc. Chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp…

Các môn đệ không sợ hãi như Phaolô cảm nghiệm: “Tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13), vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37), các ông đã trở nên những tông đồ can đảm, luôn luôn mạnh dạn làm chứng cho Đức Giêsu, không chút sợ hãi (x. Cv 4, 29.31; 9, 27-28; 18, 26; 19, 8; 28, 31). Vì Chúa Giêsu đã khẳng định các ông trở thành “ngư phủ bắt người”, nghĩa là chứng nhân can đảm không mệt mỏi rao giảng tình yêu và nước Trời – Vương quốc tràn ngập ánh sáng.

Trong cuộc sống hằng ngày, Thiên Chúa vẫn gọi tôi và bạn trở nên môn đệ, bạn hữu trong bất cứ vị trí nào của cuộc sống: Người Lm, tu sĩ qua ơn gọi thánh hiến cho sứ mạng. Là bạn hữu và là người môn đệ, chúng ta đem ánh sáng Tin Mừng cho anh chị em. Là người tín hữu Chúa Kitô trong bí tích Thanh tẩy, chúng ta được trao một ngọn nến cháy sáng, ánh sáng đó trong thời gian trở nên sáng rực trong tinh thần nghe tiếng gọi và từ bỏ bước theo…

“Hãy theo Thầy”, Chúa vẫn luôn nói với tôi với bạn suốt đời, theo Chúa là được triển nở trong tự do yêu mến như lời mời gọi: “Hãy lưu lại trong tình yêu của Thầy”, lưu lại trong tình yêu trong thái độ từ bỏ mọi sự theo Ngài. Thái độ đó trở thành thước đo tình yêu của người môn sinh đối với Thiên Chúa mà chính chúng ta nghiệm được trong sự gắn bó ơn gọi theo Thầy.

Thật thế, đời người Kitô hữu là một cuộc lắng nghe không ngừng những tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Nghe, theo, gắn bó và yêu khi thực hiện ý Chúa tỏ lộ qua từng ngày, từng biến cố của đời mình, đó cũng là sứ vụ cùng Thầy mang và gieo ánh sáng trên khắp nẻo đường trần gian.

Ý lực sống

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái và hoa trái anh em tồn tại” (Ga 15, 16).

Nguồn: tgpsaigon.net