Giải đáp

Giải đáp

Giải đáp

Giải đáp

Giải đáp

Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN Giải Thích Về Rước Mình Thánh Chúa Trong HoànCảnh Hiện Nay

05-05-2022

WHĐ - Trong thời gian đại dịch hiện nay, Giáo hội tại Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới phải tạm dừng các cử hành cộng đồng và hạn chế tập trung