Nghi thức và Kinh nguyện

Nghi thức và Kinh nguyện

Nghi thức và Kinh nguyện

Nghi thức và Kinh nguyện

Nghi thức và Kinh nguyện

Toàn Văn Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh Ngày 15 tháng Tư, 2022 tại Hí Trường Colôsêô của Rôma

16-05-2022

Toàn Văn Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh Ngày 15 tháng Tư, 2022 tại Hí Trường Colôsêô của Rôma Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An - 12/Apr/2022 SALITA AL CALVARIO PARTICOLARE DEL “PARAMENTO DI DON MAZZA” (1845-1861) REALIZZATO DALLE ALLIEVE DELLA SCUOLA DI DON NICOLA MAZZA A VERONA DONATO DALL’IMPERATORE

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha Dâng Ucraina Và Nga Cho Trái Tim Đức Mẹ Và Xin Ơn Hòa Bình”

16-05-2022

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa (Từ chiều thứ Sáu ngày 25 đếnchiều Bẩyngày 26 tháng 3 năm 2022) Cầu nguyệntheo ýĐứcThánh Chadâng Ucraina và Nga cho Trái Tim Đức Mẹvà xin ơn hòa bình” I. KHAI MẠC : · Lời dẫn nhập(Ngư?

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI : Thánh Lễ Khai Mạc Tại Các Giáo Phận - Chúa Nhật I Mùa Vọng

16-05-2022

Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI Thánh Lễ khai mạc tại các Giáo phận ngày 28.11.2021, Chúa nhật thứ I Mùa Vọng Giám mục chủ tế và cộng đoàn làm Dấu Thánh Giá Giám mục: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa T

Tuần Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất (từ 18 - 25/1/2022

16-05-2022

TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18/1–25/1/2022 Chuyển ngữ: Sr. Phương Thúy (OA) Văn phòng Đối thoại liên tôn & Đại kết - HĐGMVN Từ:christianunity.va WHĐ (13.01.2022)– Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/01, với chủ đ?