Tìm hiểu Phụng Vụ

Tìm hiểu Phụng Vụ

Tìm hiểu Phụng Vụ

Tìm hiểu Phụng Vụ

Tìm hiểu Phụng Vụ

Nến bàn thờ và các loại nến khác trong phụng vụ

05-08-2022

WHĐ (07.6.2022) - Gần đây, đã có những thực hành nhầm lẫn như: (1) đốt 2 cây nến để bên cây thánh giá nhưng không thắp nến bàn thờ; (2) đốt nến phục sinh và chỉ một cây nến phục sinh trên cung thánh suốt năm phụng vụ mà không sử dụng nến nào khác; (3) vào Mùa Vọng, khi sử dụng vòng hoa với 4 cây nến thì cũng không thấy thắp nến bàn thờ nữa....