Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

Ý nghĩa của cụm từ Corpus Chiristi

19-06-2022

Hằng năm Giáo hội công giáo theo nghi lễ Rôma cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Vậy từ Corpus Chiristi có ý nghĩa thế nào?
Corpus Chiristi trong tiếng Latinh được dịch sát nghĩa là Thân Mình của Chúa Kitô. Trong phụng vụ cụm từ này được dịch là Mình Thánh Chúa Kitô. Ngoài ra, cụm từ Corpus Domini cũng được sử dụng và cũng có nghĩa tương tự. Những cụm từ này nhắc đến Chúa Kitô hiện diện thật sự trong phép Thánh Thể.
Ngày nay phụng vụ dùng cụm từ Mình Máu Thánh Chúa Kitô để diễn tả trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến để cứu chuộc nhân loại như chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” Ga 6, 54-57)
Lịch sử
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được Giám mục Robert de Thorote của Giáo phận Liège thiết lập năm 1246, theo gợi ý của thánh Juliana of Mont Cornillon (1192-1258). Đức Giáo hoàng Urban IV mở rộng lễ này cho Giáo hội hoàn vũ vào năm 1264. Phụng vụ ngày lễ được thánh Tôma Aquinas sọan thảo, và các Giáo hoàng Martin V và Eugene IV cho phép tập tục rước kiệu trong ngày lễ này.
Hiện nay lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành trọng thể vào ngày thứ Năm đầu tiên (hoặc ngày chủ nhật đầu tiên) sau lễ Chúa Ba Ngôi.


Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng
Nguồn tin: https://www.hoangcatholic.com