Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

Giáo xứ TAM BỐ, Thánh lễ ban bí tích Thêm sức

09-05-2022

Giáo xứ TAM BỐ, Giáo phận Ðalat.

Hôm nay, Chúa nhật 5-10-2000, chúng tôi có dịp dự thánh lễ ban bí tích Thêm sức, do Ðức Cha Phêrô cử hành.
Ðể tìm hiểu thêm về Giáo xứ, chúng tôi có cuộc "phỏng vấn" chớp nhoáng sau đây với cha Giuse Phạm Minh Sơn, quản xứ.

H. Thưa cha, hôm nay có bao nhiêu em được chịu phép Thêm sức và thành phần như thế nào ?
Ð. Có 99 em chịu phép Thêm Sức, trong đó 70 em >là dân tộc thiểu số gồm người Rơglai, Mạ và >Srê, cùng với 29 em người Kinh.

H. Số giáo dân của Giáo xứ hiện nay là bao nhiêu ?
Ð. Có 2372 giáo dân, trong đó 2033 là người dân tộc thiểu số. Có thể coi tất cả anh em người Srê và Mạ là người công giáo, người Rơglai được 90% và phân nửa anh em ngươi Cil là người công giáo.

H. Cha có chương trình gì đặc biệt cho những năm sắp tới ?
Ð. Về mặt đức tin, phải tiếp tục đào sâu bằng việc học hỏi và suy niệm Lời Chúa, đồng thời gây ý thức về việc xây dựng Giáo xứ, đạo cũng như đời. Về mặt xã hội, cùng với chương trình của Giáo Phận, chúng tôi cố gắng trong một thời gian ngắn, giúp cho mọi gia đình đều cho con em đến trường, khởi đầu là các em mẫu giáo. Là một chương trình đòi hỏi nhiều nổ lực, sáng kiến, kiên nhẫn và phải chấp nhận tốn kém nhiều về tài chánh. Chúng tôi chia tay cha quản xứ trong niềm vui và tin tưởng khi thấy tận mắt những người anh em nghèo khó được yêu thương và phục vụ theo đúng tinh thần Phúc Âm.

SINH HOẠT GIÁO PHẬN tháng 10,2000


Tệp đính kèm: