Nhịp cầu văn hóa

Nhịp cầu văn hóa

Nhịp cầu văn hóa

Nhịp cầu văn hóa

Nhịp cầu văn hóa

Phụ Lục 7: Phúc Âm Hóa Theo Cách Của Trẻ Em

16-05-2022

Phụ lục 7 PHÚC ÂM HÓA THEO CÁCH CỦA TRẺ EM Xin trở lại bài toán ban đầu: Tuổi thơ. Trong lúc chờ các cấp thẩm quyền quyết định mở Trường Cao đẳng Giáo lý trực tuyến, có một điều cần làm ngay là chính bạn hãy mở ngay tại nhà một lớp học một thầy một trò cho một cháu thiếu niên nhi

Vượt Khỏi Những Lúng Túng Của Hai Đại Danh Từ "Người" Và "Ngài"

16-05-2022

VƯỢT KHỎI NHỮNG LÚNG TÚNG CỦA HAI ĐẠI DANH TỪ “NGƯỜI” VÀ “NGÀI” Vấn đề này chúng con đã có nêu lên một vài lần với các vị hữu trách nhưng chưa thấy được quan tâm, cho nên xin được công khai hoá để rộng đường thảo luận. MỘT CẢNH HỖN ĐỘN Để ý theo dõi sách vở C