Sinh hoạt và diễn nguyện

Sinh hoạt và diễn nguyện

Sinh hoạt và diễn nguyện

Sinh hoạt và diễn nguyện

Sinh hoạt và diễn nguyện

Giáo phận Đà Lạt: Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Hiệp Hành Cấp Giáo Phận

04-05-2022

Sáng Chúa nhật I Mùa Vọng ngày 28.11.2021, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức Giám mục Đa minh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự thánh lễ mở đầu Năm Phụng vụ mới và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp Hành cấp Giáo phận.