Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II

09-05-2022

Sửa Chữa Nhà ở Cho Người Nghèo, Đợt II
Những Thành Quả Khiêm Tốn

 

Gia đình Ông bà Nguyễn Văn Chánh

TRƯỚC KHI SỬA

SAU KHI SỬA

Gia đình Ông bà Nguyễn Văn Chánh, thôn 1 Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng với 4 trong số 10 người con.

Gia đình anh chị K’Thảo

TRƯỚC KHI SỬA

SAU KHI SỬA

Gia đình anh chị K’Thảo, xóm 4, B’đơr, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Anh là bệnh nhân phong.

Anh chị K’Học – K’Hổi

TRƯỚC KHI SỬA

SAU KHI SỬA

Anh chị K’Học – K’Hổi, xóm 10 thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng, với 3 người con.

Ông bà Ka Tam, xóm 4, thôn B’đơr

TRƯỚC KHI SỬA

SAU KHI SỬA

Ông bà Ka Tam, xóm 4, thôn B’đơr, Lộc An, Bảo Lâm. Gia đình ông bà có 3 người con. Ông mắc bệnh u não.

Ông Bà K’Doi và K’Xèo

TRƯỚC KHI SỬA

SAU KHI SỬA

Ông Bà K’Doi và K’Xèo, xóm 4, B’đơr, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Gia đình ông bà có 4 người con, trong đó có 2 người là bệnh nhân phong đã lành


Tệp đính kèm: