Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc

16-05-2022

Truyền giáo cho Ðồng bào Dân tộc.

Giáo phận Ðàlạt có số đồng bào dân tộc khá đông. Ngay từ đầu, thành phần này đã là đối tượng ưu tiên cho công cuộc truyền giáo. Năm 1927, thừa sai Jean Cassaigne được cử lên "Thí điểm truyền giáo" Di Linh. Nhờ cha mà nhiều người dân tộc được biết về đạo và nhiều người phong cùi được chăm sóc. Trong thập niên 50, các cha dòng Chúa Cứu Thế đặt cơ sở truyền giáo ở Phú Sơn, giúp cho nhiều người dân tộc vào đạo. Về phía hàng giáo sĩ triều, cũng có linh mục làm nhiệm vụ duy nhất là truyền giáo cho người dân tộc. Tiếp đến có các cha thuộc Hội Thừa sai Paris, các cha thuộc Tu hội Thánh Vinh Sơn (Lazaristes), các linh mục giáo phận, các nữ tu thuộc nhiều Hội dòng dấn thân vào hoạt động này. Lúc Giáo phận được thành lập, mới chỉ có 1547 người dân tộc theo đạo Công Giáo. Mười năm sau, con số đó lên tới 7.142 người trên tổng số gần 100.000 người dân tộc. Hiện nay (1999) số giáo dân dân tộc là trên 50.000 trong tổng số khoảng 150.000 người dân tộc.

 

Kể từ sau năm 1975, tuy công cuộc truyền giáo cũng như tổ chức sinh hoạt cho đồng bào dân tộc gặp ít nhiều khó khăn, nhưng số người vào đạo vẫn không ngừng gia tăng. Ngay trong ngày được tấn phong, Ðức Giám Mục đương kim đã nói lên hai mối quan tâm mục vụ ưu tiên của ngài mà một trong hai là đồng bào dân tộc. Mối quan tâm ấy đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu làm Giám mục, nhất là từ khi lãnh đạo Giáo phận, qua những cuộc thăm viếng, những kế hoạch thăng tiến đồng bào dân tộc cả về tôn giáo lẫn văn hoá, những cuộc hội họp thường xuyên của các linh mục phụ trách, những sự giúp đỡ cụ thể, những vận động để có được giáo sĩ và tu sĩ người dân tộc.

Ðồng bào dân tộc hoạt động tôn giáo hoặc trong các giáo xứ dành riêng hoặc trong các xứ khác xen lẫn với người Kinh. Tại Ðàlạt, trung tâm Cam Ly không còn hoạt động như trước, bù lại, Giáo xứ LangBiang, một giáo xứ hầu như gồm toàn người dân tộc, trở thành trọng điểm truyền giáo. Các giáo hạt Di Linh và Bảo Lộc cũng có những giáo xứ, giáo họ toàn đồng bào dân tộc (Kala, Tam Bố, Kaming, B'Deur). Tại các huyện, rất nhiều giáo xứ tổ chức những sinh hoạt tôn giáo riêng cho đồng bào dân tộc sống trong phạm vi hay lân cận với giáo xứ, với những thánh lễ và lớp giáo lý riêng.

 

Cũng nằm trong chiều hướng truyền giáo và phát triển văn hoá người dân tộc, có hai công trình không thể không nhắc đến : Công trình dịch thuật và công trình bảo tồn chứng tích văn minh. Công trình dịch thuật do một số cha phụ trách đồng bào dân tộc thực hiện : Dịch kinh lễ và nghi thức Bí tích sang tiếng dân tộc (K'Ho), biên soạn tự điển. Còn công trình bảo tồn chứng tích văn minh do chính Ðức Cha đề xướng : Thu góp các dụng cụ sinh hoạt đủ loại, những sách vở và hình ảnh về đồng bào dân tộc, và sắp xếp thứ tự trong một căn phòng khang trang rộng rãi ở Tòa Giám Mục.


Tệp đính kèm: