Lời nguyện tín hữu

Lời nguyện tín hữu

Lời nguyện tín hữu

Lời nguyện tín hữu

Lời nguyện tín hữu

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ C

16-05-2022

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ C Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã đặt tất cả mọi loài dưới quyền Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện : Chúa đã muốn quy tụ muôn loài trong Đức Kitô, xin Chúa gìn giữ Hội Thánh trong chân lý và tình thương của Chúa. Chúa đã hòa g

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Hướng về ngày Chúa Kitô trở lại vinh quang, chúng ta hãy phấn khởi dâng lên Thiên Chúa là Cha tâm tình tri ân và cảm tạ của chúng ta : Xin Chúa giúp Hội Thánh bền đỗ trong đức Tin-Cậy-Mến, để xứng đáng gặp gỡ Chúa K

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng trung thành. Người sẽ làm cho anh chị em được kiên vững và gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự giữ. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa ban cho tất cả các Kitô hữu biết làm chứng niềm

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến thế gian để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất. Tin tưởng vào lòng yêu thương trung thành của Người, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện : Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn luôn

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng lắng nghe những lời khiêm tốn nài xin. Vậy, ý thức thân phận yếu đuối của mình chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa cho mọi người trong Hội Thánh biết quý trọng đời sống khiêm nhường, để có thể bày t?

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách thế cầu nguyện và phải cầu nguyện liên lỉ. Trong tâm tình của người môn đệ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện : Xin cho Hội Thánh Chúa luôn sốt sắng yêu mến đời sống c?

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Để kết hợp với Đức Kitô là Đấng đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho con người hôm nay : Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phẩm trật trong Hội Thánh đư

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Trước tôn nhan Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương bảo vệ những người phận nhỏ, chúng ta cùng hợp dâng lên những ước nguyện chân thành : Xin Chúa nâng đỡ các chủ chăn trong Hội Thánh, để các ngài luôn kiên nhẫn và nhiệt th?

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết sự thật. Hân hoan tin tưởng vào Người, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho thế giới hôm nay : Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phẩm trật trong Hội Thánh ?

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho con cái. Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa cho Hội Thánh luôn góp phần hữu hiệu xây dựng một thế giới công lý và hòa bình. Xin Ch

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Trong niềm tin tưởng nơi Chúa, và lưu tâm đến các nhu cầu của Hội Thánh cũng như xã hội, Chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa cho mọi người trong Hội Thánh luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để nhận ra sự hiện

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta “Ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. Trong tâm tình khiêm tốn của người môn đệ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện : Xin cho các vị chủ chăn noi gương Chúa Kitô luôn hăng say phục vụ Ti

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Do lòng thương vô biên, Thiên Chúa hằng sẵn sàng ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta cùng tin tưởng nguyện xin : Xin Chúa hướng dẫn Hội Thánh luôn trung thành sống theo chân lý Phúc âm. Xin Chúa cho mọi dân tộc đư?

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng phù trợ và nâng đỡ chúng ta không chút chậm trễ. Vậy chúng ta hãy thành khẩn dâng lời nguyện xin : Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh luôn trung thành sống theo Giáo huấn Phúc âm, để làm chứng về tình yêu cho thế

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn để mắt trông coi những ai kính sợ Người để phù trợ và che chở họ. Tin tưởng vào lượng từ bi Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh được kiên vững trong đời sống đức tin,

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nơi lương tựa vững chắc cho chúng ta, vì Người luôn thành tín yêu thương. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa soi sáng trong nỗ lực phụng vụ con người để Hội Thánh luôn làm tỏa lan ánh sán

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Để xác tín vào lòng yêu thương của Chúa Cha, Đức Giêsu đã dạy chúng ta “các con hãy xin thì sẽ được”. Vậy chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện : Hội Thánh có trách nhiệm làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho Hội T

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Chúng ta đã được kêu gọi hưởng tự do của con cái Chúa. Trong niềm xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha lời cầu nguyện : Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh luôn nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô, để loan báo ơn cứu

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã muốn Con Một của Người phải chết trên Thập giá để cứu đô nhân loại. Người sẽ không từ chối điều gì khi chúng con cầu xin cùng với Con của Người. Vậy chúng ta hãy vững tâm dâng lời cầu nguyện : Xin Chúa cho mọi thà

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C

16-05-2022

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C Anh chị em thân mến, Khi tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Thiên Chúa đã bày tỏ một cách rõ ràng tình thương của Người. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lên lời cầu nguyện khiêm tốn : Hội Thánh là Hiền thê của Đức Kitô, chúng ta hãy cầu xin cho mọi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10