Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

31-10-2022

Ngày 1 tháng 11: Kính Mừng Các Thánh Nam Nữ

Hôm nay, Giáo hội long trọng kính mừng các thánh nam nữ. Chúng ta cùng tìn hiểu vài nét căn bản nơi các ngài.

Các Thánh là ai? Thưa, các ngài là những người bình thường; cũng ăn, cũng ngủ, cũng làm việc như chúng ta, có khác chăng là các ngài đã chu toàn các việc bình thường với một lòng mến phi thường. Các Thánh là những người từng sống ở khắp Năm châu, trong đó có rất nhiều vị Thánh cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng dòng họ với chúng ta. Giữa muôn vàn thánh nhân đang được hưởng hạnh phúc Thiên đàng, còn có các Vị Thánh là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè của chúng ta. Ngoài các vị thánh đã được Giáo hội tuyên phong, còn có vô vàn vị “đã âm thầm lên Thiên đàng”. Thế nên, Giáo hội dành riêng ngày 1 tháng 11 để tôn kính tất cả các thánh nam nữ.

Cuộc đời các Thánh hết sức bình thường, nhưng đã trở nên phi thường ở chỗ các ngài đã sống triệt để một trong Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1-12), đúng như Chúa Giêsu đã dạy, chẳng hạn như thánh Phanxicô sống triệt để khó nghèo, Thánh Têrêsa Calcutta triệt để xót thương người, các thánh tử vì đạo triệt để hiến mạng mình vì Chúa… Mỗi thánh mỗi thể đã họa lại dung nhan của Chúa cứu thế trong cuộc đời của mình.

Các Thánh đã đi trọn con đường nên hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, các ngài có thể đi tiên phong dẫn lối, chỉ đường cho chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Chúng ta rất vinh hạnh được gần gũi các thánh, đúng như thánh Phaolô xác tín: Chúng ta là những người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa (Ep 2,19). Cho nên, chúng ta nhận các ngài làm đấng bảo trợ, làm thánh quan thầy của chúng ta. Đã hẳn việc chúng ta nhận các ngài làm quan thầy hay những lời ca tôn vinh của chúng ta không thêm vinh quang cho các ngài, nhưng đem lại lợi ích cho chính chúng ta, vì 2 lý do này:

Thứ nhất: Để chúng ta bắt chước gương sáng của vị Thánh quan thầy và các Thánh mà sống một cuộc đời lành thánh giống như các Ngài.

Thứ hai: Để chúng ta được phù trợ nhờ lời cầu bầu của vị Thánh quan thầy và các vị Thánh trước Tôn Nhan Thiên Chúa.

Hai mục đích này được tóm ở khoản 1186 trong Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo năm 1983 như sau: “Với mục đích cổ võ việc nên thánh của Dân Chúa, Giáo Hội khuyến khích mọi tín hữu, lấy tình con thảo tôn kính đặc biệt Đức Maria hồng phúc trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa đã được Đức Kitô đặt làm Mẹ loài người. Cũng vậy, Giáo Hội cổ động lòng tôn kính chân chính và thành thực đối với các Thánh, vì lẽ các tín hữu được kiên vững nhờ gương sáng và được nâng đỡ bởi lời cầu bầu của các Ngài”.

Hiểu như thế, chúng ta thêm mến yêu, cậy nhờ và tin tưởng được các Thánh giúp sức, đang khi chúng ta còn gặp bao khó khăn vất vả trên đường lữ thứ trần gian. Đồng thời, chúng ta ra sức noi theo gương sáng của các Thánh để lại. Mong ngày sau được hợp đoàn cùng các thần Thánh trên Thiên quốc vui hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.