Kinh Thánh

Kinh Thánh

Kinh Thánh

Kinh Thánh

Kinh Thánh

Điều Ước Của Thánh Phaolô: "Ước chi tôi chẳng hãnh diện về đều gì ngoài Thập Giá của Đức Giêsu Chúa chúng ta"

16-05-2022

Điều Ước Của Thánh Phaolô https://baochiaselts.blogspot.com/2020/12/ieu-uoc-cua-thanh-phaolo.html Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta (Gl 6,14) Gương mẫu của tất cả chúng ta là thánh Phaolô: “Hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuy?

Những Thách Đố Của Đời Sống Đức Tin

16-05-2022

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN Linh mục Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ Germany, ngày 20-03-2021 Mục lục I. Kinh nghiệm về những thách đố đức tin trong Cựu Ước 1. Cuộc sống vật chất đầy đủ làm cho người ta quên Thiên Chúa 2. Thiên Chúa không quên lời hứa –

Điều Kiện Để Được Sai Đi Rao Giảng Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô

16-05-2022

Điều Kiện Để Được Sai Đi Rao Giảng Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô https://dongten.net Trong chu kỳ phụng vụ năm B này, chúng ta đã đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô từ Chúa nhật đầu Mùa Chay với trình thuật Chúa đối đầu với Xa-tan trong sa mạc, Lễ Lá và lễ Phục Sinh chúng ta đã đọc trình thuật Thương

TIN TIÊU ĐIỂM