Văn kiện Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Văn kiện Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Văn kiện Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Văn kiện Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Văn kiện Hội đồng Giám Mục Việt Nam

HĐGMVN, Thư Kêu Gọi Tinh Thần Liên Đới Và Tương Thân Đề Phòng Đại Dịch Gửi Cộng Dồng Dân Chúa VN

16-05-2022

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Thư Kêu Gọi Tinh Thần Liên Đới Và Tương Thân Đề Phòng Đại Dịch Kính Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam

Về Cử Hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân Và Nghi Thức An Táng Trong Hoàn Cảnh Bệnh Dịch

01-06-2022

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ Ngày 29 tháng 8 năm 2021 VỀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀ NGHI THỨC AN TÁNG TRONG HOÀN CẢNH DỊCH BỆNH Ủy Ban Phụng Tự đã nhận được những câu hỏi của một số linh mục, tu sĩ và thiện nguyện viên muốn giúp đỡ phần thiêng liêng cho các bệnh

HĐGM VN: Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Sống Đức Tin Thời Đại Dịch

26-05-2022

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA SỐNG ĐỨC TIN THỜI ĐẠI DỊCH Anh chị em thân mến, 1.Theo thông lệ, Hội đồng giám mục họp Hội nghị thường niên kỳ II vào tháng 10 hằng năm. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và khó lường, chúng tôi không thể họp mặt tr

Giáo hội công giáo VN

03-06-2022

Giáo hội công giáo VN

Lịch sử GHCGVN

03-06-2022

Các văn kiện

03-06-2022

Các bài giảng các ĐC

03-06-2022

Các bài giảng các ĐC

TIN TIÊU ĐIỂM