Văn Thư Và Nghị Định GP

Văn Thư Và Nghị Định GP

Văn Thư Và Nghị Định GP

Văn Thư Và Nghị Định GP

Văn Thư Và Nghị Định GP

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hiệp Phát - Giáo Hạt Bảo Lộc

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hiệp Phát - Giáo Hạt Bảo Lộc

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Păng Tiêng - Giáo Hạt Đà Lạt

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Păng Tiêng - Giáo Hạt Đà Lạt

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Liang Dam - Giáo Hạt Di Linh

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Liang Dam - Giáo Hạt Di Linh

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hàng Hải - Giáo Hạt Di Linh

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Hàng Hải - Giáo Hạt Di Linh

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Gânreo - Giáo Hạt Đức Trọng

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Gânreo - Giáo Hạt Đức Trọng

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đinh Văn - Giáo Hạt Đức Trọng

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đinh Văn - Giáo Hạt Đức Trọng

Thư Của Bộ Đời Sống Thánh Hiến Gửi Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc- (30/06/2020)

03-05-2022

Đức Giám mục Giáo Phận Đà Lạt (Việt Nam), Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, đã hỏi ý kiến Tông Toà, theo điều 579, trước khi thiết lập Hiệp Hội Công các tín hữu “Chứng Nhân Đức Tin” thành Hội dòng thuộc quyền giáo phận.

Thư Của ĐHY Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc - Thông BáoChấp Thuận Cho Giám Mục Giáo phận Đà Lạt Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân ĐứcTin” - (10/11/2020)

03-05-2022

Thư Của ĐHY Bộ Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc - Thông BáoChấp Thuận Cho Giám Mục Giáo phận Đà Lạt Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân ĐứcTin” - (10/11/2020)

Sắc Lệnh Thiết Lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin” - (24/11/2020)

03-05-2022

Tôi ký tên dưới đây là ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH, nhờ hồng ân Thiên Chúa và ân huệ của Tòa Thánh, được đặt làm Giám mục Giáo phận Đà Lạt.

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ R’Lơm – Giáo Hạt Đức Trọng

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ R’Lơm – Giáo Hạt Đức Trọng

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đạ K’Nàng – Giáo Hạt Đạ Tông

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đạ K’Nàng – Giáo Hạt Đạ Tông

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đạ R’Sal – Giáo Hạt Đạ Tông

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Đạ R’Sal – Giáo Hạt Đạ Tông

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Liêng Srônh – Giáo Hạt Đạ Tông

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Liêng Srônh – Giáo Hạt Đạ Tông

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Rômen – Giáo Hạt Đạ Tông

03-05-2022

Nghị Định Thiết Lập Giáo Xứ Rômen – Giáo Hạt Đạ Tông

Sắc Lệnh Bổ Nhiệm Tổng Đại Diện

03-05-2022

Với mong muốn chu toàn hết sức có thể trách nhiệm đối với đoàn chiên được trao phó cho tôi, đồng thời cũng nhận thức tự bản thân mình không thể chu tất mọi lãnh vực của nhiệm vụ phức tạp này, tôi đã nghĩ đến việc chọn Cha để chia sẻ những ưu tư mục vụ cũng như giúp đỡ tôi trong sứ vụ mục tử của mình.

Tòa Giám Mục Đalat: Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kala – Giáo Phận Đalat

03-05-2022

Tòa Giám Mục Đalat: Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kala – Giáo Phận Đalat

Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ K'Rèn Hạt Đức Trọng

03-05-2022

Vào những năm đầu của thập niên 60, có 20 hộ đồng bào dân tộc K’Ho (Cil) theo đạo Công Giáo sinh sống tại ngôi làng Dơng Kriêng, nay là thôn K’Rèn.

VĂN THƯ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ THỜ GIÁO HỌ GÂNREO – GIÁO XỨ AN HÒA

03-05-2022

Giáo h ọ Gânreo, thuộc giáo xứ An Hòa, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, là một giáo họ người dân tộc K’Ho, được thành lập từ năm 1962 do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế người Canada tại Fyan (Phú Sơn): Cha Antoine Lapointe và MichelLaliberté.

Văn Thư Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Tà Hine - Giáo Xứ Đà Loan

03-05-2022

Giáo họ Tà Hine thuộc giáo xứ Đà Loan, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, được thành lập vào năm 1993 cùng với các giáo họ Đà Loan, Đà Quyn và Tà năng khi còn trực thuộc giáo xứ Liên Khương.

1 2

TIN TIÊU ĐIỂM