Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

Giáo Hạt Di Linh Chúc Tết Đức Cha Giáo Phận

17-01-2023

Sáng thứ Hai ngày 16/01/2023, các Cha trong Giáo hạt Di Linh cùng với quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà trong các Hội đồng Giáo xứ trong Giáo hạt đã tề tựu tại nhà thờ Di Linh để cùng chúc tết Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận.

Khởi đầu là giờ Chầu Thánh Thể. Trong giây phút cuối năm linh thiêng, cộng đoàn Giáo hạt Di Linh dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể ba tâm tình: nhìn lại để tạ ơn, cảm nghiệm để tạ lỗi và hướng tới để phó thác.

Kết thúc giờ chầu, Cha Quản hạt Di Linh chúc tết Đức cha. Nhân dịp này, Đức cha Đaminh đã chia sẻ cho mọi người biết thông tin Giáo Hội về hiệp hành, tình hình của Giáo phận trong năm vừa qua cùng với những định hướng trong năm mới.

Kết thúc buổi gặp mặt cuối năm, Đức cha dùng bữa trưa thân mật với các Cha trong Giáo hạt.

Truyền thông Giáo hạt Di Linh


TIN TIÊU ĐIỂM