Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

Giáo Xứ K’ Long, (Giáo Hạt Đức Trọng) Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ.

14-09-2022

Sáng Chúa nhật 11/9/2022, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ sự thánh lễ bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Hiển (SDB) làm tân Quản xứ Giáo xứ K’ Long, Giáo hạt Đức Trọng. Cùng đồng tế có Cha Giám tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam Barnaba Lê An Phong; Cha Quản lý Tòa Giám mục Đà Lạt; cha Augustino Chu Đăng Chấn, nguyên Quản xứ K’Long cùng quí cha dòng Don Bosco tại vùng Đức Trọng.   

Sau lời giới thiệu của Đức Cha, Cha Giám tỉnh dòng Don Bosco công bố Văn Thư Bổ Nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt, bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Hiển làm tân Quản xứ Giáo xứ K’ Long.

Trong 5 năm qua, Cha Giuse Trần Văn Hiển được Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam giao làm Giám đốc Trung tâm Tĩnh tâm K’ Long. Sau 5 năm gắn bó với vùng đất cao nguyên này, hôm nay qua sự giới thiệu của Cha Giám tỉnh dòng Don Bosco, Đức cha Đaminh bổ nhiệm Cha Giuse làm Quản xứ giáo xứ K’ Long thay Cha Augustino Chu Đăng Chấn, nhận sứ vụ mới ở Học viện Don Bosco Đà Lạt.

Trong văn thư bổ nhiệm, Đức Cha Đaminh viết: “Tôi tin tưởng rằng với sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành tông đồ nơi Cha và với tinh thần của người môn đệ Thánh Don Bosco, Cha sẽ chu toàn sứ vụ mục tử tại giáo xứ K’ Long”.

Với cộng đoàn giáo xứ, Đức Cha nhắn nhủ: “Tôi cũng tin tưởng rằng quí tu sĩ và anh chị em giáo dân sẽ nhiệt tình cộng tác với Cha Giuse  để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn đức tin,một cộng đoàn phụng tự,  một cộng đoàn bác ái, nhằm trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng”.

 

Sau thánh lễ, đại diện Hội đồng Giáo xứ K’Long cảm ơn Đức Cha, Cha Giám tỉnh và quí Cha đã về giáo xứ cử hành thánh lễ long trọng này.

Cuối cùng, Cha Giuse tân quản xứ bày tỏ: “Con hứa sẽ cố gắng chu toàn và thực hiện lời khuyên dạy của Đức Cha Đaminh. Với anh chị em giáo dân trước đây đã yêu mến và cộng tác với Cha nguyên quản xứ thế nào, nay cũng xin hãy đón nhận, yêu mến và cộng tác với con thế ấy. Con xin cảm ơn và nguyện xin Chúa trả công cho mọi người.

Được biết, từ khi thành lập vào năm 2002, Giáo xứ K’ Long được các Cha dòng Don Bosco Việt Nam coi sóc. Hiện nay giáo xứ có 365 gia đình Công giáo với trên 2000 giáo dân, trong đó trên 1.600 người Dân Tộc, khoảng 400 người Kinh.

Tin: Thông Xanh

Hình: Giáo xứ K’ Long


TIN TIÊU ĐIỂM