Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc): Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022 – 2023.

03-10-2022

    Hồi 07 giờ 30 ngày 10 tháng 09 năm 2022, Cha Phaolô Nguyễn Văn Sỹ - Phó Quản xứ đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho năm học Giáo lý 2022 - 2023 của các em thiếu nhi trong giáo xứ.

      Trong phần giảng lễ Cha Phaolô nhắn nhủ các em: “Bài Tin Mừng hôm nay nói về tấm lòng của người cha nhân hậu: luôn yêu thương, chăm sóc và tha thứ cho dù người con có tội lỗi đến đâu, nếu chúng quyết ăn năn hối cải trở về . Cha mẹ các con cũng vậy, luôn yêu thương và tha thứ cho các con mỗi khi các con có lỗi. Vì thế, mỗi khi các con phạm lỗi thì phải can đảm nhận lỗi và quyết tâm hối cải thì chắc chắn cha mẹ sẽ tha thứ cho các con. Hôm nay Giáo xứ chúng ta sẽ khai giảng năm học giáo lý mới, chúng ta hãy cầu xin Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi cho năm học giáo lý này thành công tốt đẹp.

      Sau Thánh lễ, với sự hiện diện của Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tú, quý Ông trong Hội đồng Giáo xứ, quý Soeur, Huynh trưởng, Giáo lý viên và các Phụ huynh tập trung về sân trường giáo lý để tổ chức khai giảng cho các em thiếu nhi. Cha Quản xứ đã nhắn nhủ cộng đoàn hiện diện: “Năm học Giáo lý này con em chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, sạch đẹp để có thể an tâm học hành. Chúng ta cám ơn Chúa, cám ơn các ân nhân và sự chung tay góp sức của cộng đoàn để giáo xứ chúng ta có ngôi trường giáo lý này. Là những Ki tô hữu, việc học hỏi giáo lý là điều cần thiết để có một đức tin vững vàng. Con em chúng ta cần được giáo dục đức tin qua các lớp giáo lý để trưởng thành hơn trong cuộc sống hằng ngày. Công việc này đòi hỏi sự cộng tác của quý phụ huynh và mọi thành phần trong giáo xứ.”

Sau phần phát biểu khai giảng, các Nữ tu và các Giáo lý viên đã tiếp nhận các em vào các lớp Giáo lý.      Năm học mới này có hơn 900 em, từ các lớp Đồng Cỏ Non (Khai Tâm) đến lớp Vào Đời.

 

          

          

         

                              Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà.

 

 


TIN TIÊU ĐIỂM