Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

Lễ Giỗ 1 Năm Cha Cố Phaolô Phạm Văn Tuấn – Nguyên Quản Xứ Giáo Xứ Quảng Lâm (Bảo Lộc)

17-01-2023

Vào lúc 9h30 sáng thứ 7 ngày 14 tháng 1 năm 2023, tại nhà thờ Giáo xứ Quảng Lâm, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ 1 năm cho Cha cố Phaolô Phạm Văn Tuấn. Đồng tế với Đức Cha, có Cha Quản hạt Bảo Lộc, Cha Quản hạt Mađagui, Cha Quản lý Tòa Giám mục và hơn 30 cha trong giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có rất đông giáo dân trong và ngoài xứ, cùng với linh tông huyết tộc của Cha cố Phaolô.

  

Trong bài giảng, sau khi  dẫn ý những bài đọc, Đức cha Đaminh kể đôi nét về cuộc đời Linh mục rất giản dị và nhiệt thành của Cha cố, đưa ra những hình ảnh sống thực, đã in đậm sâu vào tâm trí cũng như con tim mỗi người giáo dân trong Giáo xứ Quảng Lâm: gần gũi, thân thiện, quan tâm đến hết mọi người, đặc biệt người nghèo khó, thiếu thốn…. Cha Cố biết và nhớ rất rõ mọi gia đình trong giáo xứ.

    

Với tất cả những sự hy sinh lớn lao mà khi còn sống Cha cố Phaolô đã làm trong cuộc đời vì lòng yêu mến Chúa, chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh thương sớm đón nhận linh hồn Ngài vào hưởng nhan thánh Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Amen!

Ban Truyền thông Giáo xứ Quảng Lâm


TIN TIÊU ĐIỂM