Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Lễ Trung Thu Tại Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

13-09-2022

Hồi 17 giờ 15 phút ngày 09 tháng 09 năm 2022, Cha Phaolô Nguyễn Văn Sỹ, phó Quản xứ Giáo xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho giới thiếu nhi nhân ngày Tết Trung Thu của các em.

Trong bài giảng, Cha Chủ tế chia sẻ : “hôm nay ngày vui của chúng con, cha mong giới thiếu nhi luôn ngoan hiền, biết nghe lời ông bà, cha mẹ, anh chị để trở nên con người tốt trong xã hội và nhất là phải biết luôn cầu nguyện, siêng năng học hỏi lời Chúa, sống đức tin vững vàng. Qua những việc làm tốt, việc học tập và nhất là lối sống gương mẫu của chúng con, những em chưa biết Chúa sẽ tìm đến với Chúa.  Cha chúc chúng con một ngày tết Trung thu vui tuơi và thánh đức trong tình yêu của Chúa.”

      

Sau Thánh lễ là phần phát quà cho 1800 em thiếu nhi hiện diện, và mục múa lân hấp dẫn do đội lân thiếu nhi biểu diễn để mừng ngày tết Nhi đồng.  

    

               

                   

                      

    

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà


TIN TIÊU ĐIỂM