Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Đà Lạt Kính Viếng Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên.

17-11-2022

Vào lúc 9g sáng ngày 17/11/2022, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Đà Lạt đã được ban tổ chức tang lễ sắp xếp kính viếng và dâng lễ cầu cho Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên, cùng với cộng đoàn Giáo xứ Bảo Lộc. Cha Tuyên úy Liên đoàn - Giuse Trần Đức Liêm - chủ tế thánh lễ. Đồng tế có Cha Quản xứ Bảo Lộc, quý Cha Tuyên úy các Hiệp đoàn và Xứ đoàn trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ có các Trợ úy, các Huynh trưởng, cộng đoàn Giáo xứ Bảo Lộc và đông đảo giáo dân xa gần… để bày tỏ lòng yêu mến và tri ân Cha Cố Giuse.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Cố Giuse. Trong nhiều cương vị khác nhau, Cha Cố Giuse đã tận tình tận lực xây dựng Hội thánh, trong đó có việc giáo dục đức tin cho giới trẻ, giới thiếu nhi, đặc biệt là việc tái lập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Đà Lạt. Chính vì thế, sự hiện diện của các Cha Tuyên úy, các Trợ úy, các Huynh trưởng nơi đây, giờ phút này muốn nói lên lòng tri ân sâu xa đối với Ngài.

Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Phạm minh Đức – Tuyên Úy Hiệp đoàn Tôma, và cũng là người đã được gần gũi nhiều năm với Cha Cố Giuse – chia sẻ những tâm tình, những công việc mà Cha Cố đã suốt đời cống hiến cho Hội thánh, cho giới trẻ. Những điều đó như là những hạt giống được gieo trồng vào những thửa đất, mà ngày nay đang phát sinh hoa trái; còn chính Cha Cố lại mục nát đi để cho những hoa trái ấy được sinh sôi nảy nở (Gioan 12,23-28).

Tất cả cộng đoàn hiện diện cùng hiệp nhất trong lời kinh tiếng hát thật sốt sáng, để cho dù sự ra đi của Cha Cố Giuse là một nỗi mất mát to lớn, nhưng cũng là niềm an ủi và hy vọng tràn trề, vì tin rằng Chúa nhân lành vô cũng sẽ ân thưởng Nước Trời cho Ngài. Những công trình mà Cha Cố đã khởi sự - dù là tinh thần hay vật chất - sẽ được tiếp tục bồi đắp, vun trồng cho ngày càng thêm tốt đẹp hiệu quả hơn.

Ban Truyền thông Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Đà Lạt.


TIN TIÊU ĐIỂM