Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Mừng Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Giáo Hạt Bảo Lộc)

01-10-2022

Hoà cùng niềm vui với Giáo hội toàn cầu trong ngày mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, lúc 17g15 ngày 29-9-2022 tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến, Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ đã cử hành Thánh Lễ mừng Bổn mạng và tuyên hứa của Ban Lễ Sinh. Đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, Cha Quản xứ đón nhận 26 Em gia nhập Ban Lễ Sinh của Giáo xứ. Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Lễ Bổn Mạng, các Em đã có buổi tĩnh tâm, xưng tội, và nhìn lại những hoạt động trong năm vừa qua.

Trong bài giảng lễ, Cha Chủ tế đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ và lý do Ban Lễ Sinh  nhận Thánh Micae làm Bổn mạng. Cha nhấn mạnh:  Danh hiệu của Thánh Micae là “Ai bằng Thiên Chúa”. Các Tổng Lãnh Thiên Thần có sứ mạng hỗ trợ mọi người chiến thắng bóng tối của sự dữ.

 Ngài cầu chúc các Lễ Sinh phục vụ bàn thánh được nên giống các Thiên Thần: hằng ca tụng trước ngai Thiên Chúa và ước mong mỗi người đều trở thành Sứ Giả của Chúa, khi loan báo tin vui, đỡ nâng người sầu khổ và chiến thắng tội lỗi.

Nghi thức tuyên hứa cho 26 Em mới tham gia vào Ban Lễ sinh được Cha Phaolô cử hành một cách trang nghiêm. Các em lãnh nhận chiếc áo giúp lễ mới như một dấu chỉ lãnh nhận sứ vụ phục vụ mới của mình.

Trước khi lãnh phép lành cuối Thánh lễ, một Em đại diện Ban Lễ sinh nói lên tâm tình biết ơn và cảm tạ, cùng những bông hoa tươi thắm dâng lên Cha Quản xứ gói gém tất cả tấm lòng của các Em.

Trong không khí thân mật của buổi tiệc mừng, mỗi thành viên trong Ban Lễ sinh qua các tiết mục văn nghệ, đều toát lên một niềm vui và hãnh diện vì được đứng trong hàng ngũ Ban Lễ sinh của Giáo xứ.

Ban Truyền Thông Gx Thánh Tâm - LT


TIN TIÊU ĐIỂM