Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

Ngày Truyền Thống Mến Thánh Giá Tại Thế - Giáo Xứ Châu Sơn (Giáo Hạt Đơn Dương).

14-09-2022

Thứ tư,  ngày 14/09/2022, lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ , Cha Quản xứ Giáo xứ Châu Sơn Phanxicô Xavie Hoàng Đức Tiến  dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, nhân ngày Bổn mạng.

Theo ý hướng của Đấng sáng lập Hiệp hội, các Hội viên Mến Thánh Giá Tại Thế phải là những giáo dân nhiệt thành, tích cực cộng tác với hàng Giáo sĩ để xây dựng nhiệm thể Đức Kitô tại địa phương, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn.

Các Hội viên đó thường đảm nhận một số công việc như: Dạy giáo lý, phục vụ giáo xứ trong các công việc: trang trí, quét dọn nhà thờ,  dọn khu vệ sinh chung, chăm sóc hoa cây cảnh v. v.... Ngoài ra họ còn tham gia các việc tông đồ như: đi đến với các gia đình rối, khô khan, những người chưa nhận biết Chúa…hay những việc bác ái như: thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, bệnh tật...

Việc tông đồ căn bản là chính sự làm chứng bằng đời sống của người Mến Thánh Giá Tại Thế, thường xuyên kết hợp với mọi nỗi đau thương của Chúa Giêsu bằng những hành vi thiết thực, để thông dự vào công cuộc thánh hóa thế giới của Người. Việc bác ái là rập theo khuôn mẫu của Đấng Cứu Thế: hy sinh mạng sống vì người mình yêu....

Với tâm tình “Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa” (Tv.77,7) Các Hội viên đã dâng Thánh lễ thật sốt sáng và có một ngày mừng lễ nhiều ý nghĩa.

Truyền thông Giáo xứ Châu Sơn.


TIN TIÊU ĐIỂM