Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Bổ Nhiệm Cha Tân Quản Xứ Giáo Xứ Bắc Hội (Giáo Hạt Đức Trọng)

13-09-2022

Chiều thứ Bảy ngày 10/9/2022, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã về Giáo xứ Bắc Hội cử hành Thánh lễ bổ nhiệm Cha tân Quản xứ, thay thế cho Cha Gioan Baotixita Nguyễn Chung, nguyên Quản xứ được thuyên chuyển công tác.

Đồng tế với Đức Cha có Cha Giám Tỉnh Dòng Salêsien Don Boscô  Việt Nam, quý Cha trong Dòng và trong Giáo hạt Đức Trọng.

Đông đảo cộng đoàn Giáo dân Bắc Hội, quý thân nhân Cha mới, quý khách và đại diện Giáo xứ Liên Khương cùng hân hoan hiệp dâng Thánh lễ này.

Trước hết, Đức Cha giới thiệu Cha mới với cộng đoàn: Cha Giorgiô Nguyễn Đức Phùng, thuộc Dòng Don Boscô, sinh năm 1954 và thụ phong Linh mục năm 1999, hiện đang là phụ tá Giáo xứ Liên Khương . Trước đó Ngài đã là Cha Quản xứ Giáo xứ Phước Lộc, Giáo phận Bà Rịa và Giáo xứ Hóc Môn thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Tiếp theo, Cha Bề trên Giám Tỉnh đọc văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Sau đó Cha tân Quản xứ long trọng tuyên xưng Đức tin trước khi nhận lãnh sứ vụ mới.

Trong bài giảng, với các bài đọc Lời Chúa của Thánh lễ (Jer.28,1-17; 1Pr.5,1-4; Mt.14,13-21), Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn:

  •  Về vị Ngôn Sứ: “Ngôn sứ thật là Ngôn sứ phải có Lời Chúa cho mình, nói Lời Chúa cho dân, chứ không phải nói lời của mình, cho dù dân không muốn nghe những lời đó của Chúa.” … “Sứ vụ ngôn sứ của một Linh mục quản xứ phải dựa trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô! Chính bằng sự khiêm tốn, khôn ngoan và nhẫn nại, các Ngài soi sáng và thuyết phục giáo dân đi vào đường lối Chúa muốn…”
  • Về Đức Ái Mục tử: Bài Phúc âm mô tả rõ nét về những điều này: “Thấy đám đông lũ lượt  theo Chúa, Ngài chạnh lòng thương…”  và … “chính anh em hãy cho họ ăn”. Mục tử tốt lành là : “Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi, tôi hy sinh mạng sống vì chiên… Tôi còn những con chiên khác nữa…”. Người giáo dân hãy mong chờ nơi chủ chăn của mình lời của Chúa , con tim của Chúa… chứ không phải tiền của hay tài cán gì của Linh mục!

Sau bài giảng,  Cha tân Quản xứ lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức Linh mục và lời vâng phục Giám mục Giáo phận cùng Bề trên hợp pháp của mình. Tiếp đến là các nghi thức diễn nghĩa, mô tả những công việc liên quan sứ vụ chủ chăn của Linh mục quản xứ: Lãnh đạo, thánh hóa và giáo huấn Dân Chúa.

 

Thánh lễ tiếp diễn trang trọng và sốt sáng trong ngôi nhà thờ nhỏ bé thân tương.

Giáo xứ Bắc Hội đầy tràn niềm vui trong việc đón Cha Quản xứ mới, đang hướng tới ngày kỷ niệm 30 năm được nâng lên hàng Giáo xứ (1993 - 2023) và đặc biệt là “Bách Chu Niên” : 100 năm hình thành:  1928 - 2028. Hiện nay Giáo xứ có khoảng 1450 giáo dân, gồm người Kinh và 2 sắc Dân: K’Ho ở Giáo khu Phi Nôm và Cil ở Giáo khu Phi Vàng.

Ban Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng


TIN TIÊU ĐIỂM