Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

Thánh Lễ Cầu Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà (Bảo Lộc) Cuối Tháng 11/2022.

28-11-2022

      Vào lúc 05 giờ 30 phút ngày 26/11/2022, Cha Giuse Nguyễn Văn Tú Quản xứ Giáo xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại đất thánh giáo xứ. Cộng đoàn giáo xứ đã hiện diện đông đảo, vì hầu như ai cũng có người thân đang an nghỉ tại đây.

     

Trong phần giảng lễ, Cha Quản xứ đã chia sẻ: “Tháng 11 hàng năm Giáo Hội nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người đã đi hết hành trình dương thế. Họ đang được thanh tẩy để xứng đáng hưởng tôn nhan Thiên Chúa, là Đấng phán xét công bằng nhưng cũng rất mực bao dung. Khi tưởng niệm những người đã khuất, chúng ta đừng quên thân phận lữ hành của mình. Đây là thời điểm hồi tâm, một ”điểm dừng” giúp chúng ta xác định lại phương hướng đang đi để tránh lạc đường. Lộ trình dù có mấy gian truân, cũng đừng ngã lòng thối chí, vì có Chúa đang đồng hành với chúng ta”

   

  

Sau Thánh lễ, các gia đình viếng thăm mộ phần của  người thân đang an nghỉ chờ ngày Phục sinh.

      

                                                       

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà


TIN TIÊU ĐIỂM