Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hà (Giáo Hạt Bảo Lộc)

03-10-2022

Sáng Chúa nhật ngày 02/10/2022, Cha Phó Quản xứ Phaolô Nguyễn Văn Sỹ đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - bổn mạng của giáo xứ.

Tham dự thánh lễ đặc biệt hôm nay có các Nữ tu thuộc các hội Dòng trong giáo xứ, và cộng đoàn dân Chúa trong xứ cũng như từ các nơi lao động về mừng lễ bổn mạng giáo xứ.

 

Trong phần giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ: “Giáo Hội Công giáo Việt Nam rất yêu mến và sùng mộ Đức Mẹ Mân Côi, riêng giáo xứ chúng ta đã nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng. Qua việc lần chuỗi Mân Côi hàng ngày, chúng ta hiểu Kinh Mân Côi có liên hệ với chúng ta như thế nào!”  Và Cha chủ tế đã nhắn nhủ cộng đoàn hiện diện: Chúa Giêsu và Đức Mẹ cũng đã trải qua cuộc sống trần gian như chúng ta: có những vui buồn lo lắng, bất trắc, rủi ro, nghèo túng, bệnh tật, chết chóc... Chúng ta hãy bắt chước Đức Mẹ thưa vâng cách tin tưởng, cậy trông, phó thác hoàn toàn vào Chúa quan phòng. Hãy chạy đến với Mẹ khi gặp những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, chắc chắn Mẹ sẽ an ủi, nâng đỡ; vì chưa có ai chạy đến với Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời”.

Tâm tình yêu mến Mẹ Mân Côi sẽ còn được kéo dài cách đặc biệt trong suốt tháng Mười này bằng nhiều hình thức khác nhau của các Giáo họ trong Giáo xứ.  

 Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà


TIN TIÊU ĐIỂM