Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

Thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Clemnte Nguyễn Đức Anh Trí tại Giáo xứ Tân Bình (Bảo Lộc)

16-11-2022

Thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ giáo xứ Tân Bình, Thánh lễ Tạ Ơn đã được diễn ra cách long trọng. Cùng hiệp dâng lễ với Cha Clemente Nguyễn Đức Anh Trí còn có hai tân Linh mục: Cha Phaolô Nguyễn Quốc Tú và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên, Cha quản xứ, quý Cha trong giáo hạt, gia đình ông bà cố cũng như cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Tân Bình.

Trong bài giảng lễ, tân Linh mục chia sẻ về những “tài sản” Chúa ban, mỗi người phải biết dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa cũng như tha nhân.
Kết thúc buổi lễ, ông chánh trương đại diện cộng đoàn đã gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến quý Cha, quý khách, đặc biệt là cha mới cùng bó hoa tươi thắm. Cảm ơn ngài đã phục vụ Giáo xứ trong thời gian qua. Cảm ơn ông bà cố vì đã dâng người con của mình cho Chúa, cho Hội Thánh. Cả cộng đoàn cùng cầu nguyện ơn ban cho quý tân Linh mục.

Sau hết, Cha mới cảm ơn Cha Quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người đã yêu thương đồng hành. Cha mới cũng gửi lãng hoa tươi thắm đến Cha quản xứ để bày tỏ tâm tình tri ân.

Truyền thông Giáo Xứ Tân Bình

 


TIN TIÊU ĐIỂM