Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

28-11-2022

Lúc 5h00, Chúa Nhật ngày 27/11/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Diom đã có Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sơ Maria Martine Touneh Nai Thiệp là người Con của Giáo xứ Diom và người Dân tộc Churu đầu tiên trong Giáo xứ dâng hiến trọn đời cho Chúa. Sơ Nai Thiệp đã tuyên khấn trọng thể trong Tu Đoàn Tông Đồ Donum Dei (Nước Hằng Sống) tại Argentina – Lujan, ngày 18/11/2021, nhưng vì dịch Covid-19, đến nay Sơ mới trở về quê hương để cùng với Ông Bà Cố, gia đình và Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phêrô Phạm An Nhàn đã giới thiệu và cùng cộng đoàn chúc mừng Sơ Maria Martine Touneh Nai Thiệp. Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa cùng với Sơ và cầu nguyện cho Sơ được bền đỗ trong ơn gọi của mình......

Hiệp dâng Thánh lễ, có quý Sơ thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Donum Dei (Nước Hằng Sống), quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, thân nhân, bạn bè, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Diom. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Giảng trong Thánh lễ, vì là Chúa nhật I Mùa Vọng nên Cha chủ tế diễn giải Lời Chúa theo ngày lễ: “…Hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì ơn Cứu rỗi đã gần đến…”  

Cuối Thánh lễ, Sơ Maria Martine cảm ơn Cha Quản xứ, Tu Đoàn Donum Dei, các hội đoàn trong Giáo xứ, Cha Mẹ, cùng anh chị em trong gia đình và họ hàng.

Xin cầu chúc Sơ mãi mãi trung thành với Hồng Ân Vĩnh Khấn thánh thiện này.

Bài & ảnh: Antôn Nguyễn Khánh


TIN TIÊU ĐIỂM