Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Giáo Xứ Nam Ban. (Giáo Hạt Đức Trọng)

14-11-2022

Sáng Chúa Nhật ngày 13/11/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Nam Ban đã có Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hùng.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha mới mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các vị mục tử và những bậc tiền nhân đã dầy công xây dựng giáo xứ, cho quý ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, cầu nguyện cho Ông Cố Giuse, và nhất là cầu nguyện đặc biệt cho ngài trong ngày tạ ơn hôm nay.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sáng, có đông đảo mọi thành phần dân Chúa: quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu sĩ nam nữ, Đại Chủng sinh, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Nam Ban, cũng như các giáo xứ mà trước đây Cha Mới đã phục vụ.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ là Cha Giuse Đinh Long Văn Sĩ, Quản xứ Nam Ban. Ngài đã nhắc tới ơn gọi của Cha mới thật nhiệm mầu: đầy những thử thách và gian truân, cũng như những sự mất mát to lớn, khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của Ông Cố trước ngày được Truyền chức Phó tế. Qua đó, ngài cho thấy ơn gọi Linh mục là hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho con người, cách riêng cho Cha Mới.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Nam Ban chúc mừng Cha mới, và cầu chúc Cha trở nên vị mục tử như lòng Chúa mong ước.

Sau hết, Cha mới cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha Nghĩa Phụ, Cha Quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ, quý Thầy Đại Chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè thân hữu và tất cả mọi người đã yêu thương đồng hành và đặc biệt đến tham dự Thánh lễ Tạ ơn hôm nay. Cha Mới cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài, để ngài có thể chu toàn được sứ vụ mục tử mà Chúa đã trao phó.

Nam Ban là một Giáo xứ kinh tế mới Hà Nội. Kể từ khi thành lập đến nay, giáo xứ mới có thêm người con thứ hai làm Linh mục. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình Tân chức, mà còn là niềm vui và vinh dự cho Giáo xứ cũng như Giáo phận, vì có thêm một vị mục tử dấn thân để phục vụ cho đàn chiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Nam Ban


TIN TIÊU ĐIỂM