Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục – Tại Giáo Xứ Diom (Giáo Hạt Đơn Dương)

17-11-2022

Lúc 17h, thứ Tư ngày 16/11/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Diom đã có Thánh lễ Tạ Ơn của 2 Cha mới Giuse Nguyễn Hoàng Nguyên - là Thầy giúp Xứ Diom năm 2016 - 2017 - và Cha Giuse Phạm Hoàng Đức - là Cháu ruột của Cha Quản xứ Phêrô Phạm An Nhàn. Đồng tế với các ngài còn có Cha Phanxicô Hoàng Minh Tiến Quản xứ Giáo xứ Châu Sơn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người: “…Tạ ơn là một điều mà mỗi người chúng ta đều phải thực hiện hàng ngày. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta được làm người và làm con Chúa. Cách riêng, đối với hai anh em chúng con cần tạ ơn Chúa một cách đặc biệt, vì Ngài đã thương chọn gọi chúng con làm Linh mục của Ngài. Chúng con cũng xin cảm ơn Cha chánh xứ Phêrô, đã cho anh em chúng con về đây dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ, cho những người còn sống cũng như đã qua đời trong Giáo xứ. Đặc biệt, chúng con cũng xin cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Ngài vừa được Chúa gọi về”.

Hiệp dâng Thánh lễ, có quý Tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc, linh tông của hai Cha, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Diom. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, Cha mới Giuse Phạm Hoàng Đức đã diễn giải các bài đọc Sách Thánh của ngày thứ tư, tuần 33 thường niên, đặc biệt là bài Tin mừng: Lc 19,11-28. “…Hãy phát huy những ân huệ Chúa ban…”.

Sau phần rước lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh cầu cho Tân Linh mục, để xin Chúa ban cho các ngài luôn bền đỗ, nhiệt thành, hăng say, phục vụ Chúa và mọi người; và được trở nên những Mục tử như lòng Chúa ước mong.

Cuối Thánh lễ, quý Cha mới cảm ơn Cha Chánh xứ, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các Tân Linh mục được bền đỗ trước những sóng gió thử thách của đời mục vụ.

Bài & ảnh: Antôn Nguyễn Khánh


TIN TIÊU ĐIỂM