Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Lãnh Ơn Đại xá "Portiuncula" từ Trưa 1/8 đến Nửa Đêm 2/8

01-08-2022

Từ trưa 1/8 cho đến nửa đêm ngày 2/8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì hưởng ơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

Thông Báo Về Vụ Việc Hoạt Động Của Nhóm Trừ Quỉ Bảo Lộc Trong Những Ngày Gần Đây Và Quyết Định Của Đức Giám Mục Giáo Phận

11-05-2022

Thể theo ý của Đức Cha Giáo phận, Văn Phòng xin thông báo về vụ việc hoạt động của Nhóm Trừ Quỉ Bảo Lộc trong những ngày gần đây và Quyết định của Đức Giám mục nhắc nhở cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền.

Thông Báo Về Vụ Việc Hoạt Động Của Nhóm Trừ Quỉ Bảo Lộc Trong Những NgàyGần Đây Và Quyết Định Của Đức Giám Mục Giáo Phận

05-05-2022

Thể theo ý của Đức Cha Giáo phận, Văn Phòng xin thông báo về vụ việc hoạt động của Nhóm Trừ Quỉ Bảo Lộc trong những ngày gần đây và Quyết định của Đức Giám mục nhắc nhở cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền.

Văn Thư Bổ Nhiệm: Trưởng Ban - Phó Trưởng Ban Truyền Thông Giáo Phận

05-05-2022

Văn Thư Bổ Nhiệm: Trưởng Ban - Phó Trưởng Ban Truyền Thông Giáo Phận

Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận 2021-2022

05-05-2022

Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận 2021-2022

Văn Phòng TGM Dalat: Thông Báo Chương Trình Tĩnh Tâm Linh Mục 11/2021

05-05-2022

Tuần Tĩnh tâm Linh mục thường niên đã được dự định từ sáng thứ hai đến trưa thứ sáu (15 đến 19/11/2021) tại Tòa Giám mục và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ giảng tĩnh tâm.

Thông Báo: v/v Cầu Nguyện Cho Hội Nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Và Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch

31-05-2022

Thông Báo: v/v Cầu Nguyện Cho Hội Nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam VàXin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đalat: V/v Hỗ Trợ Chống Dịch Covid 19

05-05-2022

Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Văn phòng TGM đã gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn thư kêu gọi của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN gửi đồng bào Công Giáo Việt Nam về việc hỗ trợ cho người dân Tp. HCM trong cơn đại dịch

1 2 3 4 5 6

TIN TIÊU ĐIỂM