Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo Tĩnh tâm Mùa Vọng 2022

30-11-2022

Để chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh, vào đầu Mùa Vọng, từ thứ Sáu tuần này 2/12, Vatican News Tiếng Việt sẽ bắt đầu phát những bài Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022 với chủ đề “Phân định”.

Lãnh Ơn Đại xá "Portiuncula" từ Trưa 1/8 đến Nửa Đêm 2/8

01-08-2022

Từ trưa 1/8 cho đến nửa đêm ngày 2/8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì hưởng ơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

1 2 3 4 5 6 7

TIN TIÊU ĐIỂM