Tin giáo phận

Tin giáo phận

Tin giáo phận

Tin giáo phận

Tin giáo phận

Đức TGM Marek Zalewski, Đại Diện Tòa Thánh Tại Việt Nam Thăm GP Đalat

10-05-2022

Đức TGM Marek Zalewski, Đại Diện Tòa Thánh Tại Việt Nam Thăm GP Đalat từ ngày 6 đến 9 tháng 7 năm 2019

Lễ Nhận Giáo Phận Đalạt Của ĐC An-tôn Vũ Huy Chương

10-05-2022

Lễ Nhận Giáo Phận Đalạt Của ĐC An-tôn Vũ Huy Chương 17-3-2011

Năm 2022

06-05-2022

Năm 2021

06-05-2022

Năm 2020

06-05-2022

Năm 2019

06-05-2022

Năm 2018

06-05-2022

Năm 2017

06-05-2022

Năm 2016

06-05-2022

Năm 2015

06-05-2022

Năm 2014

06-05-2022

Năm 2013

06-05-2022

Năm 2012

06-05-2022

Năm 2011

06-05-2022

Năm 2010

06-05-2022

Năm 2009

06-05-2022

Năm 2008

06-05-2022

Năm 2007

06-05-2022

Năm 2006

06-05-2022

Năm 2005

06-05-2022

Năm 2004

06-05-2022

Năm 2003

06-05-2022

Năm 2002

06-05-2022

Năm 2001

06-05-2022

Năm 2000

06-05-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TIN TIÊU ĐIỂM