Các Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đalat

Các Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đalat

Các Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đalat

Các Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đalat

Các Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đalat

Cộng Đoàn Dòng Tu, Tu Hội Và Hiệp Hội Trong Giáo Phận Đà Lạt

01-06-2022

CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU, TU HỘI VÀ HIỆP HỘI TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(cập nhật 05.10.2018)

Dòng

 CĐ

Tên Dòng, Tu Hội

Địa Chỉ

Điện thoại

Email

1

      1 

ANH EM BÁC ÁI

Tổ 8A, 43 Lê Lai, Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

093.8065331

 

2

      2 

BÁC ÁI BÌNH TRIỆU

Cđ. La vang, Đambri  Tp. Bảo Lộc

0263.3830607

 

3

      3 

BIỂN ĐỨC (Nữ)

Đan viện Lộc Nam, X. Lộc Nam, H. Bảo Lâm

091.8011015

benedictineln@gmail.com

4

      4 

BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH

Cđ. Thiên Lộc, KP.1, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

092.2119996

sonliemd@yahoo.com

5

      5 

CÁT MINH

Thôn Định An, Hiệp An, Đức Trọng

0263.3505679

catminhdalat@gmail.com

6

      6 

CHÚA CỨU THẾ

Cđ. Phú Sơn, X. Phú Sơn, H. Lâm Hà

090.3135455

joachoh_mung@yahoo.com

 

      7 

 

Cđ. Tùng Lâm, P.7, Tp. Đà Lạt

0263.3855024

joshungloips@gmail.com

7

      8 

CHÚA QUAN PHÒNG

Cđ. Đà Lạt, 25 Quang Trung, P.9, Tp. Đà Lạt

0263.3821658

cqpdalat@yahoo.com.vn

 

      9 

 

182, Khu 6 Thiện Phương, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

0263.3866321

cdnamphuong_78@vnn.vn

8

   10 

CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

Gs. Đa Minh, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

 

 

9

   11 

CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cđ. Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đà Lạt

0263.3823384

dalatfmsr@gmail.com

 

   12 

 

Cđ. Diom, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

0263.3634202

 

 

   13 

 

Cđ. Nhà Tập, Hùng Vương, P.9, Tp. Đà Lạt

0263.3813479

 

 

   14 

 

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

0263.3862422

 

 

   15 

 

Cđ. Thánh Tâm , P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

0263.3863633

mancoilocphat@yahoo.com

10

   16 

CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

0263.3861961

fmabloc@gmail.com

 

   17 

 

Cđ. Lộc Tân, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

0263.3214124

 

11

   18 

CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

Cđ. Đà Lạt, 21/8 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3827438

belemdl@hcm.vnn.vn

 

   19 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

0263.3872043

pxphuhiep@gmail.com

12

   20 

DON BOSCO

Học Viện, 4G Bùi Thị Xuân, P.2, Tp. Đà Lạt

0263.3821527

donrua_dl@yahoo.com

 

   21 

 

Ct. K'Long, X. Hiệp An, H. Đức Trọng

0263.3840075

giusephamvnam@yahoo.com.vn

 

   22 

 

Ct. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

0263.3862277

 

13

   23 

DÒNG TÊN

Cđ. Đà Lạt, 38/3 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Đà Lạt

0263.3831844

yusehvt47@yahoo.com

14

   24 

DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI

Cđ. LB.Tịnh, 38/1 Ng. Thiện Thuật, X. Lộc Châu

038.9284290

annatrandong@gmail.com

15

   25 

D. T.ĐỒ C.NGUYỆN CHO Ơ.GỌI

Cđ. Đà Lạt, 73 Nguyễn Công Trứ, P.2, Tp. Đà Lạt

0263.3577000

 

16

   26 

ĐA MINH BÀ RỊA

Cđ. Liên Khương, Tt. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng

0263.3229803

tuxalienkhuong@gmail.com

 

   27 

 

Cđ. Lộc Đức, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

 

 

17

   28 

ĐA MINH CHÂN LÝ

3B/6 Cô Giang, P. 9, Tp. Đà Lạt

037.5303146

 

18

   29 

ĐA MINH PHÚ CƯỜNG

Cđ. Đại Lào, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

0263.3860565

cddaminhbaoloc@yahoo.com.vn

19

   30 

ĐA MINH ROSA LIMA

Cđ. Đà Lạt, 6 Thông Thiên Học, P.2, Tp. Đà Lạt

0263.3830566

daminhdalat83@gmail.com

 

   31 

 

Cđ. Lạc Lâm, X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương

0263.3847182

domrosalaclam@yahoo.com

 

   32 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

0263.3847976

daminhsuoithong@gmail.com

 

   33 

 

. Tutra, X. Tu Tra,  H. Đơn Dương

0263.3641146

tutradaminh@yahoo.com.vn

20

   34 

ĐA MINH LẠNG SƠN

Cđ. K’ Nai, Gx. K’ Nai, H. Đức Trọng

090.9492460

 

 

   35 

 

Cđ. Tùng Nghĩa, Tt. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng

0263.3844750

 

21

   36 

ĐA MINH TAM HIỆP

Cđ. Thánh Tâm, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

0263.3862137

txvinhson@gmail.com

 

   37 

 

Cđ. Kim Phát, Bình Thạnh, Đức Trọng

 

 

22

   38 

ĐA MINH (OP)

Tu xá Đà Lạt, 16 Hà Huy Tập, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3832806

tmthong67@yahoo.ca

 

   39 

 

Tu xá Suối Mơ

 

 

23

   40 

ĐẮC LỘ

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

0263.3863247

 

24

   41 

MẸ CHÚA CỨU CHUỘC (Đồng Công)

Cđ. Đà Lạt, Gx. Chính Tòa, Đà Lạt

038.6407953

vietcuongcmc@gmail.com

 

   42 

 

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

0263.3773448

dongcongtanphu@gmail.com

25

   43 

ĐỨC BÀ

Cđ. Đà Lạt, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

0263.3825917

cnddalat@gmail.com

26

   44 

ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Cđ. Đà Lạt, 65 Hoàng Diệu, P.6, Tp. Đà Lạt

0263.3824327

dalatrndm@yahoo.com

 

   45 

 

Cđ. Nam Ban, Tt. Nam Ban, H. Lâm Hà

0263.3852702

clararndm@yahoo.com

27

   46 

GIOAN THIÊN CHÚA

Cđ. Đức Thanh, Lộc Đức, H. Bảo Lâm

098.8276509

 

28

   47 

LASAN

69 Triệu Việt Vương, P. 3, Tp. Đà Lạt

098.8812081

 

29

   48 

MTG. CÁI NHUM

Cđ. Du Sinh, P. 5, Tp. Đà Lạt

096.3930810

cdmtgcainhumdusinh@gmail.com

 

   49 

 

Cđ. Đa Lộc, X. Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

0263.3814042

cddaloc@yahoo.com.vn

 

   50 

 

Cđ. Hà Lâm, X. Hà Lâm, H. Đa Huoai

0263.3876645

 

 

   51 

 

Cđ. Phúc Lộc , P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc

0263.3860529

 

30

   52 

MTG. CHỢ QUÁN

Cđ. Thiện Lộc, 22 Võ Thị Sáu, P.2, Tp. Bảo Lộc

0263.3863925

anethuymtgcq@yahoo.com

 

   53 

 

Nhà Nghỉ, 27 Hoàng Hoa Thám, P.2, Tp. Bảo Lộc

0263.3862278

mtg.choquan.baoloc@gmail.com

31

   54 

MTG. ĐÀLẠT

Cđ. Ánh Sao, 403, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc

0263.3739269

thereseminhpl@gmail.com

 

   55 

 

Cđ. B’Sumrắc, X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm

0263.3930070

cdloctan10@yahoo.com

 

   56 

 

Cđ. Bắc Thanh, 115 Lê Lợi, Tp. Bảo Lộc

0263.3863563

cdbacthanhbl@gmail.com

 

   57 

 

Cđ. Bảo Lộc, 80, đường 28/3, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

0263.3861183

mtgdalatbaoloc@yahoo.com

 

   58 

 

Cđ. B’ Dơr, X. Lộc An, H. Bảo Lâm

098.4683815

cdbodor@gmail.com

 

   59 

 

Cđ. Đa Thiện, KP 2, P.8, Tp. Đà Lạt

0263.3834310

mtgdtdl@gmail.com

 

   60 

 

Cđ. Đại Lộc, Thôn 12, X. Lộc Thành, H. Bảo Lâm

0263.3992811

congdoandailoc@yahoo.com.vn

 

   61 

 

Cđ. Đơn Dương, Tt. Dran, H. Đơn Dương

0263.3849012

tvdonduong@gmail.com

 

   62 

 

Cđ. Đức Giang, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

0263.3926968

cdducgiang@ymail.com

 

   63 

 

Cđ. Đức Thanh , X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

0263.3926065

cdducthanh@gmail.com

 

   64 

 

Cđ. Gioan, 996, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc

0263.3741811

cdgioanmtgdl@gmail.com

 

   65 

 

Cđ. Hòa Nam, 5, Thôn 9, X. Hòa Nam, H. Di Linh

0263.3873539

cdhoanam@gmail.com

 

   66 

 

Cđ. Hòa Ninh, 57, Thôn 9, X. Hòa Ninh, H. Di Linh

0263.3873595

mtgdl_cdhoaninh@yahoo.com

 

   67 

 

Cđ. Lộc An, Thôn 1. X. Lộc An, H. Bảo Lâm

0263.3879342

congdoanlocan@yahoo.com.vn

 

   68 

 

Cđ. Lộc Đức, X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm

0263.3926057

cdmtgld@gmail.com

 

   69 

 

Cđ. Madagui, KP.5, Tt. Madagouil, H. Đa Huoai

0263.3874486

congdoanmadaguild@yahoo.com

 

   70 

 

Cđ. Mẹ TC., Ánh Mai 3, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

0263.3753363

cdmethienchuadl@gmail.com

 

   71 

 

Cđ. Tân Bình, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3756296

tanbinh2863@yahoo.com

 

   72 

 

Cđ. Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

0263.3863432

cd_tanha@yahoo.com.vn

 

   73 

 

Cđ. Tân Hóa, X. Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc

0263.3862954

tvtanhoa@yahoo.com.vn

 

   74 

 

Cđ. Thanh Bình, X. Bình Thạnh, H. Đức Trọng

0263.3667221

tuvienthanhbinh@gmail.com

 

   75 

 

Cđ. Thanh Xá, X. Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc

0263.3861607

tvmtgtx@yahoo.com.vn

 

   76 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3862889

mtgthxuan@gmail.com

 

   77 

 

Cđ. Thượng Thanh, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3756117

mtgdalattt@gmail.com

 

   78 

 

Cđ. Trinh Vương, 253 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt

0263.3821561

cdtrinhvuongdl@gmail.com

 

   79 

 

Nhà Hưu, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3860908

hdmtgdalat@yahoo.com.vn

 

   80 

 

Nhà Mẹ, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3864730

menthanhgiadalat@gmail.com

 

   81 

 

Tập viện, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3864730

daomai53@hotmail.com

 

   82 

 

Tiền Tập Viện, 115 Lê Lợi, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3743977

catloan@gmail.com

 

   83 

 

Thanh Tuyển viện, 115 Lê Lợi, Tp. Bảo Lộc

0263.3865854

thanhtuyenvien@gmail.com

32

   84 

MTG. GÒ VẤP

Cđ. An Hòa, 25 An Ninh, Liên Hiệp, H. Đức Trọng

0263.3843075

tvmenah@gmail.com

 

   85 

 

Cđ. Lộc Phát, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

0263.3864599

tuvientmlp@yahoo.com

 

   86 

 

Cđ. Sao Mai, 42 Lý Tự Trọng, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

0263.3864873

tuviensaomai@gmail.com

 

   87 

 

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

0263.3872159

tv.tanphu@gmail.com

 

   88 

 

Cđ. Thiên Hương, 9 Bà Triệu, P.4, Tp. Đà Lạt

0263.3821523

tvthienhuongdalat@gmail.com

 

   89 

 

Cđ. Gânreo , Liên Hiệp , Đức Trọng

 

 

33

   90 

MTG. KHIẾT TÂM

Cđ. Cam Ly, 1 Nguyễn Khuyến, P.6, Đà Lạt

0263.3824662

cdcamly@gmail.com

 

   91 

 

Cđ. Du Sinh, 8 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

0263.3824672

dusinh.mtgkt@gmail.com

 

   92 

 

Cđ. Kađô, Gx. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

0263.3636581

maihoakado@yahoo.com.vn

 

   93 

 

Cđ. Lâm Viên, 2 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

0263.3823052

lvdala@yahoo.com

 

   94 

 

Cđ. Langbiang, Gx. Langbiang, H. Lạc Dương

0263.3839983

langbianght@gmail.com

 

   95 

 

Cđ. Thánh Mẫu, 89C Thánh Mẫu, P.7, Tp. Đà Lạt

0263.3826622

mtgkttm@gmail.com

34

   96 

MTG. NHA TRANG

Cđ. Cát Minh, Định An, X. Hiệp An, H. Đức Trọng

098.4234011

carmelduonghoa@yahoo.com

35

   97 

MTG. PHAN THIẾT

Cđ. Kađô, X. Kađô, H. Đơn Dương

0263.3636592

 

 

   98 

 

Cđ. Lạc Sơn, X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương

 

 

36

   99 

MTG. QUY NHƠN

Cđ. Thiện Lâm, 419b/11 Nguyên Tử Lực, Tp. Đà Lạt

0263.3829745

cdsaolinhdl@gmail.com

 

 100 

 

Cđ. La Vang, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

 

 

 

 101 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

 

37

 102 

MTG. TÂN VIỆT

Cđ. Diom, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

 

 

38

 103 

MTG. THANH HÓA

Cđ. Dambri, Thôn 10, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

0263.3751651

 

 

 104 

 

Cđ. Suối Cát, X. Lộc Quảng, H. Bảo lâm

0263.3212897

 

39

 105 

MTG. THỦ ĐỨC

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

0263.3761489

 

 

 106 

 

Cđ. Dambri, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

0263.3763351

 

 

 107 

 

Cđ. Đà Lạt, 39/3 Hồ Tùng Mậu, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3826633

khiemthi-dl@gmail.com

40

 108 

MTG. THỦ THIÊM

Cđ. An Bình, 69B An Bình, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3830903

 

 

 109 

 

Cđ. Bảo Lộc, 150 Bế Văn Đàn, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

0263.3864954

 

 

 110 

 

Cđ. Bêtania, 5 Thủ Khoa Huân, P.1, Tp. Đà Lạt

0263.3821869

tvthuthiemdl@vnn.vn

 

 111 

 

Cđ. Cát Tiên, Tt. Đồng Nai, H. Cát Tiên

090.2681965

 

 

 112 

 

Cđ. Cầu Đất, 1/1 X. Xuân Trường, Tp. Đà Lạt

0263.3838166

cdcaudat@yahoo.com.vn

 

 113 

 

Cđ. Châu Sơn, X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

0263.3849565

mtgttchauson@yahoo.com

 

 114 

 

Cđ. Di Linh, 2C, Khu 7, Tt. Di Linh, H. Di Linh

0263.3870690

 

 

 115 

 

Cđ. Đạ Tẻh, Tt. Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh

 

 

 

 116 

 

Cđ. Hòa Phát, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

0263.3739029

cd_hoaphat@yahoo.com

 

 117 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

0263.3872105

 

41

 118 

MTG. XUÂN LỘC

Cđ. Tân Phú, X. Đinh Lạc, H. Di Linh

 

 

 

 119 

 

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

 

42

 120 

NÔ TỲ THÁNH TÂM

Cđ. Quảng Lâm, X. Lộc Quảng, H. Bảo Lâm

 

 

43

 121 

NÔ TỲ THIÊN CHÚA

Cđ. Tân Bùi, X. Lộc Châu, Tp. Bảo Lộc

0263.3867096

notytanbui@gmail.com

44

 122 

NÔ TỲ THÁNH TÂM C. GIÊSU

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

 

notythanhtamchuagiesu@gmail.com

45

 123 

NỮ TU BÁC ÁI CG. và M.MARIA

Cđ. Bảo Lộc, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

 

 

46

 124 

NỮ TỬ BÁC ÁI

Cđ. Đạ Tông, X. Đạ Tông, H. Đam Rông

 

 

 

 125 

 

Cđ. Gia Lành, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

0263.3872103

 

 

 126 

 

Cđ. Kađơn, Gx. Kađơn, H. Đơn Dương

0263.3640013

 

 

 127 

 

Cđ. Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đà Lạt

0263.3822416

cdmaianhdl@gmail.com

 

 128 

 

Cđ. Minh Rồng, Tt. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

0263.3960450

 

 

 129 

 

Cđ. Próh, Gx. Próh, H. Đơn Dương

0263.3639001

 

 

 130 

 

Cđ. Trại Phong Di Linh, X. Bảo Thuận, H. Di Linh

0263.3870382

traiphongdl@yahoo.com.vn

 

 131 

 

Tập viện, 1 Ngô Quyền, P.6, Tp. Đà Lạt

0263.3830913

 

47

 132 

NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LM

Cđ. Đà Lạt, 36 Mê Linh, P.9, Tp. Đà Lạt

0263.3828634

ntcglmchilang2008@yahoo.com.vn

 

 133 

 

Cđ. Đạ Tông, Đạ Tông, Đam Rông

 

 

48

 134 

NỮ TỲ CHÚA THÁNH THẦN

Cđ. Vạn Thành, P. 5, Tp. Đà Lạt

 

 

 

 135 

 

Cđ. Tà Nung, X. Tà Nung, Tp. Đà Lạt

 

 

 

 136 

 

Cđ. Tùng Lâm, phường 7. Tp. Đà Lạt

 

 

49

 137 

PHAN SINH THỪA SAI

Cđ. Hiển Linh, 6 Cô Giang, P.9, Tp. Đà Lạt

0263.3821657

fmmhienlinh@gmail.com

 

 138 

 

Cđ. M’ Lon, Tt. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

0263.3847327

fmmthanhmy@gmail.com

 

 139 

 

Cđ. Suối Thông, X. Đạ Roòn, H. Đơn Dương

0263.3847899

fmmsuoithong@yahoo.com

50

 140 

PHANXICÔ

Tv. Đà Lạt, 16 Huyền Trân, P.5, Tp. Đà Lạt

0263.3823664

tutinofm@gmail.com

51

 141 

PHAOLÔ

Cđ. Đạ M’Pau, X. Đạ Nung, H. Lâm Hà

 

 

 

 142 

 

Cđ. Lâm Phát, X. Lộc Ngãi, H. Bảo Lâm

0263.3926156

phaololp@yahoo.com.vn

 

 143 

 

Cđ. Nagiaret, 20 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3822671

phaolodalat@gmail.com

 

 144 

 

Cđ. Phú Sơn, X. Phú Sơn, H. Lâm Hà

0263.3855023

spcphuson@yahoo.com.vn

 

 145 

 

Nhà Nuôi Trẻ Khuyết Tật, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

0263.3862660

baotrobaoloc@gmail.com

52

 146 

PHAOLÔ THIỆN BẢN

Cđ. Đà Lạt, 4/19A Đào Duy Từ, P. 3, Tp. Đà Lạt

0263.3561678

ospdalat2012@gmail.com

 

 147 

 

Cđ. Bảo Lộc, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

 

osp.baoloc@yahoo.com

53

 148 

TẬN HIẾN (nam)

Cđ. Bảo Lộc, 919 Trần Phú, P. Blao, Tp. Bảo Lộc

0263.3865887

 

 

 149 

 

Cđ. Minh Giáo, 121 Đồng Tâm, P.4, Tp. Đà Lạt

0263.3829835

jmkhoa193@yahoo.com

 

 150 

 

Cđ. Thanh Xuân, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3860395

hoangicm@gmail.com

54

 151 

TẬN HIẾN (nữ)

Cđ. Chủng Viện, 51 Vạn Kiếp, P.8, Tp. Đà Lạt

0263.3823296

 

 

 152 

 

Cđ. Đà Loan, X. Đà Loan, H. Đức Trọng

0263.3862599

 

 

 153 

 

Cđ. Đoàn Kết, Tt. Đinh Văn, H. Lâm Hà

0263.3851177

 

 

 154 

 

Cđ. Lán Tranh, X. Hoài Đức, H. Lâm Hà

0263.3854393

 

 

 155 

 

Cđ. Làng Hai, H. Lâm Hà

 

 

 

 156 

 

Cđ. Nhà Dưỡng Lão, X. Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc

0263.3756473

ndlicmlp@gmail.com

 

 157 

 

Cđ. Nhà Nghỉ Dưỡng, 25 Nguyễn Trãi, Tp. Bảo Lộc

0263.3864726

 

 

 158 

 

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

0263.3761739

 

 

 159 

 

Cđ. Tân Hà, 403 Tân Hà, P. Lộc Tiến, Tp. Bảo Lộc

0263.3862177

 

 

 160 

 

Cđ. Tân Lạc, X. Tân Lạc, H. Bảo Lâm

0263.3931004

icm_xmai@yahoo.com

 

 161 

 

Cđ. Tân Văn, X. Tân Văn, H. Lâm Hà

0263.3688684

madalenamui@gmail.com

 

 162 

 

Cđ. TTMV, P. 7 Tp. Đà Lạt

 

 

55

 163 

TẬN HIẾN ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Cđ. Nam Ban, Tt. Nam Ban, H. Lâm hà

 

 

56

 164 

THÁNH THỂ

Cđ. Suối Mơ, X. Đại Lào, Tp. Bảo Lộc

 

 

57

 165 

TIỂU MUỘI

Cđ. Đà Lạt, 15C Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3823471

tieumuoidalat@gmail.com

58

 166 

TÔI TỚ ĐẤNG BẦU CỬ

Cđ. Thánh Tâm, X. Dambri, Tp. Bảo Lộc

0162.985191

jvnguyensp@gmail.com

59

 167 

TRINH VƯƠNG THỪA SAI

Cđ. Phú Hiệp, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

0263.3872013

tvphuhiep@gmail.com

 

 168 

 

Cđ. Gia Lành, X. Gia Hiệp, H. Di Linh

 

 

 

 169 

 

Cđ. Tam Bố, X. Tam Bố, H. Di Linh

 

tvfatimatmabo@gmail.com

60

 170 

TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI

Cđ. Đà Lạt, 20, Yết Kiêu, P.6, Tp. Đà Lạt

0263.3815391

docuongsvd@yahoo.com

61

 171 

TRUYỀN GIÁO VINH SƠN

Nhà Giám Tỉnh, 40 Trần Phú, P.3, Tp. Đà Lạt

0263.3823089

regionvietnamcm@gmail.com

 

 172 

 

Cđ. Próh, X. Próh, H. Đơn Dương

0263.3848644

huugia@yahoo.com.vn

 

 173 

 

Học viện Durando, 11, Yết Kiêu, P.6, Tp. Đà Lạt

0263.3825227

regionvietnamcm@gmail.com

62

 174 

TU HỘI TÊRÊSA XUÂN LỘC

Cđ. Hòa Phát, P. Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc

091.7675601

 

63

 175 

XITÔ CHÂU SƠN

X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương

0263.3849164

vanphongchauson@gmail.com

64

 176 

XITÔ CHÂU THỦY

Cđ. Châu Bảo, Thôn 7, X. Lộc Quảng, H. Bảo Lâm

038.8092661

phansinhdinhxt@yahoo.com.vn

65

 177 

ĐV NỮ XITÔ LA VANG

Cđ. La Vang, xã Đambri, Tp. Bảo Lộc

 

 

66

 178 

ĐV NỮ XITÔ TH.MẪU PH. HẢI

 

 

67

 179 

PHÚC ÂM SỰ SỐNG

 

 

68

 180 

GIA ĐÌNH CHỨNG NHÂN

Cđ: Thiện lộc

 

 

Tổng cộng :  68 Dòng, Tu Hội, Hiệp Hội ; 180 cộng đoàn.

         Nam : 19 Dòng, Tu Hội ; 28 cộng đoàn.

         Nữ :    49 Dòng, Tu Hội ; 151 cộng đoàn.


Tệp đính kèm:

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC