Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

Khởi động chương trình Mùa Hè Yêu Thương dòng Don Bosco Đà Lạt

10-06-2022

Không khí chuẩn bị và những ngày đầu khởi động chương trình sinh hoạt hè cha các bạn thiếu nhi, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt. Trong những ngày này, Học viện vẫn tiếp tục đón nhận các bạn trẻ đến đăng ký và học tập các môn năng khiếu cũng như vui chơi với rất nhiều các trò chơi phù hợp .


Tệp đính kèm: